Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА Анотація  PDF
Руслан Бруханський, Тетяна Бінчаровська
 
№ 3-4 (2023): IACA (3-4, 2023) БЮДЖЕТУВАННЯ ДЛЯ ЕКОЛОГІЇ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД І СПЕЦИФІКА Анотація  PDF
Ольга Ніпіаліді
 
№ 1-2 (2022): IACA, №1-2 (2022) БІЗНЕС-АНАЛІТИКА vs. БІЗНЕС-АНАЛІЗ: СУЧАСНИЙ ДИСКУРС, МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНІЦІАТОРА ПОЗИТИВНИХ ЗМІН Анотація  PDF
Руслан Бруханський, Ірина Спільник
 
№ 3-4 (2019): ВИПУСК 3-4, 2019 Р. АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Микола Городецький
 
№ 3-4 (2021): IACA, №3-4 (2021) ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ Анотація  PDF
Валерій Ільїн, Олена Ільїна, Антон Ковнеров
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація  PDF
Петро Пуцентейло, Олена Гуменюк
 
№ 2 (2016): ВИПУСК 2, 2016 Р. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація  PDF
Ірина Парасій-Вергуненко
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА МАКРОРІВНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ Анотація  PDF
Любов Будняк, Елла Добровольська, Микола Добровольський
 
№ 3-4 (2019): ВИПУСК 3-4, 2019 Р. АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ (НА ПРИКЛАДІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ) Анотація  PDF
Ольга Балабаш, Ву Хань Хуен
 
№ 2 (2020): ВИПУСК 2, 2020 Р. ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ : ІНТЕРПРЕТАЦІЙНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ Анотація  PDF
Ірина Белова, Наталія Семенишена
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. АНАЛІЗ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ Анотація  PDF
Олена Берестецька
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. ОБЛІК, ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Олена Зоріна
 
№ 1-2 (2018): Випуск 1-2, 2018 Р. АНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НЕПРОДУКТИВНИХ ВИТРАТ В ТВАРИННИЦТВІ Анотація  PDF
Ольга Кругляк
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ У СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Петро Куцик
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ Анотація  PDF
Аркадій Заросило
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЗА ДАНИМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Анотація  PDF
Ірина Спільник, Ольга Загородна
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ВПЛИВ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ І МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВО ЗВІТНОСТІ НА РЕЛЕВАНТНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Тетяна Чайка
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Марія Кацель, Віктор Ганін
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Марина Лагута
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ПОТЕНЦІАЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Ірина Гречина, Ліна Ващенко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКУ Анотація  PDF
Мирослава Дубчак
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. ОБЛІКОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕСІВ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ РЕДУКЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ Анотація  PDF
Наталія Лобода
 
№ 4 (2016): ВИПУСК 4, 2016 Р. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Ольга Шарапа
 
№ 3 (2016): ВИПУСК 3, 2016Р. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ ЙОГО ПАРАДИГМИ Анотація  PDF
Тамара Герасименко
 
№ 1 (2016): ВИПУСК 1, 2016 Р. СТРАТЕГІЧНА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВИМОГИ, КОРИСТУВАЧІ, СУБ’ЄКТИ ГЕНЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ Анотація  PDF
Руслан Бруханський
 
1 - 25 з 28 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо