АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Микола Городецький

Анотація


Вступ. Проблема управління конкурентоспроможністю займає одне із провідних місць в економічній політиці держави. Управління конкурентоспроможністю стосується всіх рівнів ієрархії: галузі, регіону, продукції, послуг та держави в цілому. Але особливої важливості набуває поняття «конкурентоспроможність підприємства», оскільки цей суб’єкт господарювання є основною ланкою економіки. Головним чинником є здатність витримувати конкуренцію в порівнянні з аналогічними видами продукції та послуг в умовах конкретного ринку та створення відповідних умов для їх просування. Характеризуючи особливості розвитку конкуренції на ринку автосервісних послуг, варто відмітити, що вона в значній мірі передбачає формування кожним підприємством відповідної продуктової політики.
Методи. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки, праці науковців вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування управлінського рішення за допомогою аналітичного забезпечення).
Результати. За результатами дослідження виявлено, що сьогодні український ринок автосервісу представлений трьома типами: незалежний автосервіс; авторизований автосервіс; мережевий автосервіс. Уточнено, що конкурентоспроможність автосервісу визначається за допомогою трьох груп показників: показники, які характеризують економічні параметри; показники, які характеризують фактори виробництва; нормативні параметри. Досліджено сильні та слабкі сторони автосервісних підприємств за допомогою експертної оцінки. Проведено SPACE-аналіз впливу основних мікро та макромаркетингових факторів на діяльність автосервісних підприємств України. Визначено кількісну оцінку SWOT – аналізу зовнішнього середовища конкурентоспроможності автосервісних підприємств. Здійснено бальну оцінку критеріїв впливу зовнішнього середовища на формування конкурентоспроможності автосервісних підприємств України.
Перспективи. Отримані теоретико-прикладні рекомендації можуть бути використані для удосконалення існуючих підходів до створення управління конкурентоспроможністю автосервісних підприємств, виявлення ступеня їх реалізації.


Ключові слова


аналіз; управління; автосервіс; підприємства автосервісу; конкурентоспроможність; оцінка конкурентоспроможності; SWOT-аналіз

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Автосервісні мережі 2019. URL: http://www.automaster.net.ua/artykuly/avtoservisni-merezhi- 2019,52344?wyslij=52344.

Аналіз систем автосервісу – запорука підвищення ефективності URL: http://www.stotrans.com.ua/ua/article/22.

Гугул О. Я. Теоретичні засади управління розвитком персоналу. Інноваційна економіка. 2013. № 6 (44). С.194-198.

Данік Н. В. Інноваційний розвиток економіки країни. Інноваційна економіка. 2012. № 2 (28). С.36-39.

Кіктенко З. П. Особливості регулювання розвитку готельного господарства в Україні. Економіка та підприємництво. 2015. № 3 (84). С. 50-56.

Ковалевський Л.Г., Коровайченко Н.Ю. Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. №5-6 (82-83). С. 60-37.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Плакида С. І. Сутність поняття «послуга»: теоретичні аспекти. Інноваційна економіка. 2013. № 6 (44). С.241-243.

Пуцентейло П.Р., Гуменюк О.О. Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством. Інноваційна економіка. 2016. № 3-4 (62). С.196-205.

Черниш С. С. Проблеми застосування методик аналізу фінансового стану на вітчизняних підприємствах. Інноваційна економіка. 2012. № 5 (31). С.142-146.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.054

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет