Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2021): IACA, №1-2 (2021) ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Ганна Даценко
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація  PDF
Петро Куцик, Федір Макарук, Роман Марценюк
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ Анотація  PDF
Христина Кузьма
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І КОНЦЕПЦІЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Роман Воронко, Наталія Вовчик
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОБЛІК, ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ Анотація  PDF
Ольга Пугаченко
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК Анотація  PDF
Іван Чугунов, Світлана Олійник
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Олена Шестакова
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ЧИ ІСНУЄ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВНУТРІШНІМ КОНТРОЛЕМ ТА МЕНЕДЖМЕНТОМ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Наталія Поддубна
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація  PDF
Світлана Олійник
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ЗНАЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕДУР ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРИ АУДИТІ ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНОЮ НЕРУХОМІСТЮ Анотація  PDF
Ольга Міронова
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ Анотація  PDF
Вікторія Волошина
 
№ 3 (2016): ВИПУСК 3, 2016Р. РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Ольга Пугаченко, Тетяна Фоміна
 
№ 4 (2016): ВИПУСК 4, 2016 Р. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ КОМПАНІЄЮ Анотація  PDF
Руслан Бойко
 
№ 3 (2016): ВИПУСК 3, 2016Р. УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Роман Воронко
 
1 - 14 з 14 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо