АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ (НА ПРИКЛАДІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ)

Ольга Балабаш, Ву Хань Хуен

Анотація


Вступ. Сучасний розвиток світового господарства характеризується зростанням ролі зовнішньої торгівлі
між країнами. За цих умов економічне зростання будь-якої країни залежить від ефективного використання саме
експортних можливостей економіки. На сьогодні, агросфера є одним з вагомих секторів, що за зростаючого
світового попиту, здатна забезпечити виробництво конкурентоспроможної експортоорієнтованої продукції.
Тому розвиток питання аналізу експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств набуває важливого
значення в сучасних умовах, та визначає актуальність даного дослідження.
Методи. У процесі дослідження використано: метод статистичного аналізу (для аналізу тенденції розвитку
виробництва та експорту зернових); метод PEST-аналізу (для встановлення факторів зовнішнього середовища
непрямого впливу), економіко-статистичні методи (з метою прогнозування динаміки цін на ринку зерна);
графічний метод, метод таблиць (для візуалізації результатів дослідження).
Результати. Доведено, що комплексне використання загальноприйнятих методів статистичного аналізу
та аналізу факторів зовнішнього середовища непрямого впливу сприятиме розвитку методологічних засад
аналізу експортного потенціалу аграрних підприємств України.
Перспективи. За результатами аналізу встановлено, що значний вплив у галузі мають техноголічні
фактори. З огляду на це, основними резервами розвитку експортного потенціалу аграрних підприємств України
можуть стати виявлені можливості з впровадження сучасних технологічних новацій. Це дозволить забезпечити
планові показники виробництва, знизити залежність від погодних умов та гарантувати належну якість продукції
у прагненні задоволення зростаючого світового попиту. Тому, дослідження у даному напрямі мають значні
перспективи.


Ключові слова


експортний потенціал; аграрні підприємства; ринок зерна; експорт зерна; PEST – аналіз; методи статистичного аналізу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Глобальний ринок: чому падають ціни на зернові. URL: https://landlord.ua/news/hlobalnyi-rynokchomu- padaiut-tsiny-na-zernovi/

Киреев А.П. Международная макроэкономика : открытая экономика и макроэкономическое программирование. Москва : Междунар. отношения, 2001. 488 с.

Швецова М.Б. Стимулювання експорту продукції машинобудівних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Тернопіль, 2010. 21 с.

Близнюк В. П. Міжнародний стратегічний маркетинг в системі управління зовнішньоторговельною діяльністю підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Укр. акад. зовніш. торгівлі : Київ, 1999. 20 с.

Урядовий портал Державного комітету статистики України URL: http://ukrstat.gov.ua/

Основні показники зовнішньої торгівлі України. URL: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini

Огляд ринку зернових. URL: http://milkua.info/uk/post/section/grain-market

World Food Situation. FAO Cereal Supply and Demand Brief. URL: http://www.fao.org/ worldfoodsituation/csdb/en/
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.046

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет