№ 3 (2016)

ВИПУСК 3, 2016Р.

Зміст

ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, РОЗВИТОК ПІД ВПЛИВОМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Михайло Пушкар
PDF
7-18

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІК

Ольга Ніпіаліді
PDF
19-30

ІНСТИТУТ АУДИТУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ганна Сиротюк
PDF
97-104

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Тамара Герасименко
PDF
58-68

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ

Ольга Пугаченко, Тетяна Фоміна
PDF
69-84

ЗВІТНІСТЬ: НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Роман Воронко
PDF
85-96

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Valeriy Ilyin, Mariya Slobodian
PDF
31-38
Ганна Пчелинська
PDF
39-44
Олена Рудницька
PDF
45-57