АНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НЕПРОДУКТИВНИХ ВИТРАТ В ТВАРИННИЦТВІ

Ольга Кругляк

Анотація


Вступ. Дослідження присвячене аналітичній інтерпретації непродуктивних витрат в тваринництві, зокрема, в молочному скотарстві та пошуку шляхів зниження рівня непродуктивних витрат на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку. Методологія. Інформаційною базою слугувала створена автором база даних з економічних показників діяльності державних підприємств Черкаської області, що входять до мережі Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН України. В процесі дослідження, для систематизації, класифікації та аналітичної інтерпретації непродуктивних витрат в тваринництві, загалом, та молочному скотарстві, зокрема застосовувались методи контент-аналізу наукових джерел та нормативно-правових документів, структурний аналіз і порівняння, статистичні та економіко-математичні методи. Результати. В результаті досліджень здійснено класифікацію витрат за ефективністю в молочному скотарстві. Результати досліджень показали, що аналіз непродуктивних витрат на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності доцільно здійснювати на основі сукупності критеріїв, як-то: інноваційно-виробничі, ринкові, соціально-екологічні. Відповідно до пропонованих підходів здійснено аналітичну інтепретацію непродуктивних витрат на виробництво продукції молочного скотарства в державних підприємствах, що входять до мережі Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН (Черкаська обл.), частка яких склала близько 2 % від витрат на виробництво молока. Підтверджено гіпотезу, що непродуктивні витрати в молочному скотарстві виникають від незбалансованої годівлі, неефективного способу утримання, недостатнього догляду та ветеринарного забезпечення, зниження генетичного потенціалу, подовження тривалості міжотельного періоду, скорочення тривалості господарського використання корів, низької якості молока та нееквівалентних цін його реалізації. Висновки. За результатами досліджень зроблено висновок, що пропоновані заходи щодо оптимізації виробничих витрат підприємств галузі молочного скотарства шляхом зниження рівня непродуктивних витрат на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності можливі за впровадження комплексу заходів із селекції, генетики, відтворення та годівлі тварин.


Ключові слова


виробничі витрати; аналіз; управління витратами; непродуктивні витрати; молочне скотарство; ефективність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Верланов Ю. Фінансовий менеджмент. Миколаїв, 2006. 344 с.

Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник. Київ : КНЕУ, 2013. 779 с.

Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств : теорія, методика, аналіз : монографія, 2-е вид. без змін. Київ : КНЕУ, 2006. 292 с.

Березівський П. С., Ліпич Л. Г., Ющишина Л. О. Оптимізація бізнес-процесів як чинник зниження витрат виробництва. Моделювання регіональної економіки. 2011. № 1. С. 75–82.

Березівський П. С. Впровадження внутрішньогосподарських організаційно-економічних механізмів забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2008. № 10. С. 52–54.

Дем’яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві. Київ : КНЕУ, 1998. 264 с.

Дієсперов, В. С. Ефективність виробництва сільськогосподарського підприємстві: монографія. Київ : ННЦ«ІАЕ», 2008. 340 с.

Месель-Веселяк В. Я. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Економіка АПК. 2005. № 6. С. 17–26.

Нормативна собівартість та ціни на сільськогосподарську продукцію: в 2-х т. / [За ред. П. Т. Саблука, Ю. Ф. Мельника, М. В. Зубця, В. Я. Месель-Веселяка]. Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. Т. 2. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві (теорія, методологія, практика). 2008. 650 с.

Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні : монографія / П.Т. Саблук, В.І. Бойко, Т.Л. Мостенська та ін. ; за ред. П. Т. Саблука і В. І. Бойка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2005. 340 с.

Саблук П. Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період. Економіка АПК. 2008. № 4. С. 19–37.

Шиян Д.В., Ульянченко Н.В. Ефективність витрат у сільськогосподарських підприємствах : монографія. Харків : Міськдрук, 2012. 204 с.

Матюшина Ю. Класифікація витрат як передумова організації управління підприємством. Економіка і регіон. 2013. № 2 (39). С. 98–103.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 року № 132.

Лень В. С., Мисік В. С. Непродуктивні витрати в обліку та звітності. Вісник Черн. держ. техн. ун-ту. 2008. № 33. С. 29–38.

Тивончук Я. О. Сучасні тенденції конкурентоспроможного розвитку ринку молока і молокопродуктів у Франції. Економіка АПК. 2011. № 1. С. 169–175.

Чуйко Н. В. Ефективність виробництва молока при різних способах утримання корів. Вісник ХНАУ. 2010. № 11. С. 176–180.

Фичак В. Програма оцінки тварин за МЕП уже працює в Україні. Агроексперт. 2011. № 9. С. 92–93.

Афанасєвич М. Азбука молочної ферми. Агроексперт. 2011. № 8. С. 95–99.

Система моніторингу раціонального використання виробничих і фінансових ресурсів та удосконалення механізму формування оплати праці Державного підприємства «Дослідне господарство «Нива» в умовах економічної кризи : методичні рекомендації / П. І. Шаран, М. Г. Порхун, І. С. Мартинюк, Н. М. Коваленко, О. В. Кругляк, А. Є. Почукалін ; наукова редакція доктора економічних наук, професора, академіка НААН М. В. Гладія. Чубинське, 2014. 40 с.

Система моніторингу раціонального використання виробничих і фінансових ресурсів та удосконалення механізму формування оплати праці Державного підприємства «Дослідне господарство «Христинівське» в умовах економічної кризи : методичні рекомендації / П. І. Шаран, М. Г. Порхун, І. С. Мартинюк, Н. М. Коваленко, О. В. Кругляк, А. Є. Почукалін ; наукова редакція доктора економічних наук, професора, академіка НААН М. В. Гладія. Чубинське, 2014. 40 с.

Науково-експериментальна база Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН в умовах ринкових відносин / М. Я. Єфіменко, М. В. Гладій, О. В. Кругляк, П. І. Шаран, Ю. П. Полупан, С. І. Ковтун, М. Г. Порхун, Л. В. Мітіогло, М. М. Передрій ; за редакцією академіка НААН М. В. Гладія, Чубинське, 2017. 41 с. Retrivied from http://iabg.org.ua/images/stories/IRGT-dosvid_OST.pdf (дата звернення: 08.03.2018)
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.01.032

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет