Пошук


 
Номер Назва
 
№ 3-4 (2021): IACA, №3-4 (2021) ОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ Анотація  PDF
Олена Цятковська
 
№ 3-4 (2020): ВИПУСК 3-4, 2020 Р. ЦИФРОВИЙ ОБЛІК: ПОНЯТТЯ, ВИТОКИ ТА АКТУАЛЬНИЙ ДИСКУРС Анотація  PDF
Руслан Бруханський, Ірина Спільник
 
№ 3-4 (2019): ВИПУСК 3-4, 2019 Р. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТИТУТ : ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація  PDF
Наталія Семенишена
 
№ 3-4 (2020): ВИПУСК 3-4, 2020 Р. ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА АУДИТІ Анотація  PDF
Олексій Ярощук, Ірина Белова
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація  PDF
Ірина Спільник, Микола Палюх
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ БОНУСІВ В ОПЕРАЦІЯХ ПРОДАЖУ ЗІ ЗНИЖКАМИ Анотація  PDF
Арутюн Амалян
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ Анотація  PDF
Сергій Зеленко, Олеся Босакевич
 
№ 4 (2016): ВИПУСК 4, 2016 Р. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯК НОВИЙ ЗАСІБ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація  PDF
Олег Сокіл
 
№ 1-2 (2018): Випуск 1-2, 2018 Р. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація  PDF
Рита Островерха
 
№ 1-2 (2018): Випуск 1-2, 2018 Р. КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ Анотація  PDF
Олеся Лемішовська
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. РОЛЬ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ДОСЯГНЕННІ МЕТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Дар'я Трачова
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОБЛІК, ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ Анотація  PDF
Ольга Пугаченко
 
№ 2 (2020): ВИПУСК 2, 2020 Р. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Анотація  PDF
Валерій Ільїн, Софія Кузьмич
 
№ 2 (2020): ВИПУСК 2, 2020 Р. ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ : ІНТЕРПРЕТАЦІЙНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ Анотація  PDF
Ірина Белова, Наталія Семенишена
 
№ 2 (2020): ВИПУСК 2, 2020 Р. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРА В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ Анотація  PDF
Юлія Бездушна, В’ячеслав Микульський
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Андрій Сава, Микола Палюх, Ольга Завитій, Наталія Семенишена
 
№ 2 (2020): ВИПУСК 2, 2020 Р. ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ КРИПТОВАЛЮТИ: РЕГУЛЮВАННЯ, ПРАВОВИЙ СТАТУС, ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ Анотація  PDF
Ірина Спільник, Олексій Ярощук
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ПЕРВИННА ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація  PDF
Вікторія Новодворська, Вікторія Мандибура
 
№ 2 (2016): ВИПУСК 2, 2016 Р. ОБЛІКОВА МЕТОДОЛОГІЯ ЧИ «КОПИРУЧЁТА» СИНДРОМ? Анотація  PDF
Петро Хомин
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ПОЗИЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Анотація  PDF
Світлана Петренко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ОБЛІК ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ Анотація  PDF
Ірииа Бабіч, Наталія Ліпатова
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. СУТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ НИМИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Юлія Балаба
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ Анотація  PDF
Еріка Тодерішина
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ТА ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ Анотація  PDF
Анастасія Ротар
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ АУДИТУ, ФІНАНСІВ Анотація  PDF
Домнікія Русєва
 
1 - 25 з 32 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо