АНАЛІЗ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОНКУРЕНТНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Олена Берестецька

Анотація


Вступ. Легка промисловість відіграє значну роль у структурі реального сектору економіки України. Адже, будучи однією з найбільших сфер суспільного виробництва країни, визначає рівень її соціально-економічного розвитку, спеціалізацію економіки і масштаби участі в територіальному поділі праці. Правильно обрана стратегія виробництва, відповідні обсяги випуску продукції, стабільний і розширений обсяг збуту продукції дозволяє всім учасникам виробничої діяльності досягти своїх фінансових цілей. Цим і зумовлена важливість аналізу діяльності промислових підприємств. Методи. Щоб досягти помітного розвитку легкої промисловості повинні бути вирішені найважливіші питання щодо створення сприятливих умов для підйому економіки легкої промисловості загалом та її структурних компонентів, надання їй нових імпульсів в інноваційному, соціальному та регіональному розвитку, в підвищенні конкурентоспроможності та іміджу української галузі в світовому виробництві товарної продукції. Для аналізу фактичного стану галузі інформаційною базою слугувала база даних виробництва та реалізації продукції текстильної промисловості. Результати. У статті розглядаються проблеми інноваційного розвитку підприємств текстильної промисловості України.  Досліджено досвід функціонування індустріальних парків у зарубіжних країнах, виділено особливості організації, проблеми та перспективи розвитку технопарків в західному регіоні України. Розуміння конкурентних переваг нових виробничих систем і активне формування регіональних інноваційних кластерів відкриває перед регіонами нові перспективи динамічного економічного розвитку. Висновки. В ході дослідження відзначено важливу роль промислової дорожньої карти, яка має скоординувати роботу підприємств текстильної промисловості та надано конкретні рекомендації щодо шляхів розвитку і процвітання галузі протягом наступних років.


Ключові слова


аналіз; легка промисловість; текстильна промисловість; дорожня карта модернізації текстильної промисловості; текстильні кластери; текстильні альянси; форми інноваційного фінансування; пілотні програми; он-лайн ринок; бренди швидкої моди

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сайт Світової організації торгівлі. URL: https://www.wto.org

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія. Київ : Генеза, 2010. 304 с.

Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості за І півріччя 2018р. URL: https://ukrlegprom.org/wp-content/uploads/vyrobnytstvo-okremykh-vydiv-produktsii-lehkoi-promyslovosti-za-6-misiatsiv-2018.pdf

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Реалізація промислової продукції за видами за переліком продукції ЄС для статистики виробництва (PRODCOM) за 2017 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/pr/vr_rea_ovpp/vr_rea_ovpp_u/arh_rppvp_u.html

Дорожня карта розвитку виробництва одягу та взуття, підготовлена аналітично-дослідною організацією J.E. AUSTIN ASSOCIATES, Inc. для ЄБРР та фінансується в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business. URL: https://ukrlegprom.org/files/ukrlegprom-roadmap.pdf
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2018.03.077

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет