АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКУ

Мирослава Дубчак

Анотація


У статті розглянуто сутність поняття «аналітичні процедури», охарактеризовано цілі та побудовано модель застосування аналітичних процедур на завершальному етапі аудиту основних засобів банку.

Ключові слова


аналітичні процедури; фінансовий аналіз; аудит основних засобів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apu.com.ua/files/temp/Audit_2012_1.pdf (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Попель О. Ю. Аналитические процедуры и их значение в аудите [Электронный ресурс] / О. Ю. Попель. – Режим доступа : http://www.audit-it.ru/articles/audit/a104/40719.html (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Юрченко М. Ю. Использование аналитических процедур в ходепроведения аудита операций с основными средствами [Текст] / Юрченко М.Ю. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2011. - с. 183-188.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет