Пошук


 
Номер Назва
 
№ 3-4 (2019): ВИПУСК 3-4, 2019 Р. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ Анотація  PDF
Наталія Здирко
 
№ 3-4 (2022): IACA, №3-4 2022 ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ Анотація  PDF
Марія Гуменна-Дерій
 
№ 1-2 (2021): IACA, №1-2 (2021) ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Ганна Даценко
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація  PDF
Петро Куцик, Федір Макарук, Роман Марценюк
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Ольга Завитій, Тетяна Дідоренко, Леся Кондрюк
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І КОНЦЕПЦІЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Роман Воронко, Наталія Вовчик
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Юрій Баранюк
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОБЛІК, ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ Анотація  PDF
Ольга Пугаченко
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. НАУКОВИЙ АПАРАТ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕОРІЇ КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Михайло Пушкар
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ Анотація  PDF
Христина Кузьма
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК Анотація  PDF
Іван Чугунов, Світлана Олійник
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ Анотація  PDF
Ольга Байдіна
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Вікторія Адамовська, Данило Калініченко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС АУДИТОРОВ – ГАРАНТ КАЧЕСТВА АУДИТОВ И СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИИ Анотація  PDF
Атанаска Филипова–Сланчева
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ НАРКОТИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Анотація  PDF
Ганна Даценко, Ольга Сергійчук
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Олена Шестакова
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ Анотація  PDF
Ірина Шавло, Наталія Шкуренко
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. УПРАВЛІНСЬКА ПІДЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ Анотація  PDF
Ірина Чумакова
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Віталій Чудовець
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Анотація  PDF
Наталія Кузик, Олена Кроп
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ ЩОДО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ Анотація  PDF
Олег Михайловський, Андрій Ніколашин
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація  PDF
Світлана Олійник
 
№ 4 (2016): ВИПУСК 4, 2016 Р. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ КОМПАНІЄЮ Анотація  PDF
Руслан Бойко
 
№ 3 (2016): ВИПУСК 3, 2016Р. УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Роман Воронко
 
№ 3 (2016): ВИПУСК 3, 2016Р. РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ Анотація  PDF
Ольга Пугаченко, Тетяна Фоміна
 
1 - 25 з 35 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо