УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Марина Лагута

Анотація


В статті узагальнено базові підходи до організації обліку виробничих запасів. Досліджено особливості удосконалення організації обліку на підприємстві. Визначено базові рекомендації щодо підвищення його аналітичності.

Ключові слова


облік; аналіз; аудит; виробничі запаси; первісна вартість; оцінка; звітність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Балашук, Д. М. Значення обліку виробничих запасів в управлінні підприємством [Текст] / Д. М. Балашук // 69-та студентська науково-технічна конференція: секція "Економіка і менеджмент" : збірник тез доповідей / Національний університет "Львівська політехніка ". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 404-406.

Бутинець, Ф. Ф. Аудит [Текст] : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. - 3-тє Бойцова М., Маханько О. - Усе про облік запасів. – X.: Фактор, 2006. -278 с.

Голов, С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами : приклади та коментарі [Текст] : практичний посібник. – К. : Лібра, 2001. - 840 с.

Лень, В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч.посібник. – К.: Знання-Прес, 2005. – 491 с.

Нестеренко, Є.Є. Методи обліку товарно-матеріальних запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / Є.Є. Нестеренко // Управління розвитком. – 2013. – №17. – С. 58 – 60.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет