ПОТЕНЦІАЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ірина Гречина, Ліна Ващенко

Анотація


У статті розглядається проблема дослідження сутності та визначення основних принципів потенціалогічного аналізу. Зокрема, проведено теоретичний огляд існуючих підходів до аналітичної ідентифікації потенціалу економічних систем, обґрунтовано доцільність виокремлення такого виду економічного аналізу як потенціалогічний.

Ключові слова


аналіз; економічний; потенціал; потенціалогічний; модальність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гречина І.В. Потенціалогія підприємства [Текст] / І.В. Гречина // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр.– Донецьк: ДонНУЕТ, 2011 – Вип. 33. – С.198 –204., Библиогр.: с. 201.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. [Текст] / Н.С. Краснокутська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 352 с., Библиогр.: с. 83.

Блонська В.І. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства у ході формування стратегічних переваг [Текст] / В.І.Блонська, С.Я. Нагірна// Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – с. 150 – 155, Библиогр.: с.152.

Сіменко І. Принципи економічного аналізу: дослідження питань класифікації [Текст] / І. Сіменко // Економічний аналіз. – 2008. – № 2 (18). – с. 23–27.

Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. [Текст] / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. — К.: КНЕУ, 2004. — 316 с. – Библиогр.: с. 83. ISBN 966–574–519–0

Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятий промышленности: формирование, оценка, управление [Текст]: дис… докт. эк. наук.: 08.07.01/ Лапин Евгений Васильевич; Сум. гос. универ. – Сумы, 2006. – 432 с., Бібліогр.: c. 92.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет