Пошук


 
Номер Назва
 
№ 3-4 (2019): ВИПУСК 3-4, 2019 Р. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АУДИТОРА: ЗАГРОЗИ ТА ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ Анотація  PDF
Вікторія Фабіянська
 
№ 3-4 (2020): ВИПУСК 3-4, 2020 Р. ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА АУДИТІ Анотація  PDF
Олексій Ярощук, Ірина Белова
 
№ 3-4 (2020): ВИПУСК 3-4, 2020 Р. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Ольга Завитій
 
№ 1 (2020): ВИПУСК 1, 2020 Р. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ МАРКЕТИНГУ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Ганна Чміль, Ганна Верзілова
 
№ 1 (2020): ВИПУСК 1, 2020 Р. АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: СПЕЦИФІКА, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Анотація  PDF
Людмила Матвійчук
 
№ 1-2 (2021): IACA, №1-2 (2021) ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Ганна Даценко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація  PDF
Світлана Олійник
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЯКОСТІ АУДИТУ Й АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Надія Хорунжак, Маріанна Кощинець, Леся Кондрюк
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І КОНЦЕПЦІЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Роман Воронко, Наталія Вовчик
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК СЕГМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОСТІ ТА МІЖНАРОДНІ ОРІЄНТИРИ Анотація  PDF
Надія Бугай
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ, ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Оксана Прокопишин, Олег Романів
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Тетяна Бурова, Ольга Волковицька
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И ОТЧЕТНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Анотація  PDF
Яна Ефремчина, Юлия Алейникова
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ Анотація  PDF
Мирослав Яремик
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ЗНАЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕДУР ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРИ АУДИТІ ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНОЮ НЕРУХОМІСТЮ Анотація  PDF
Ольга Міронова
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКУ Анотація  PDF
Мирослава Дубчак
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Марина Лагута
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Олена Шестакова
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. УПРАВЛІНСЬКА ПІДЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ Анотація  PDF
Ірина Чумакова
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Віталій Чудовець
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Інна Балла, Ірина Гуменюк
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЗАПАСІВ Анотація  PDF
Наталія Кузик
 
№ 3 (2016): ВИПУСК 3, 2016Р. РИНОК АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація  PDF
Ганна Сиротюк
 
№ 1 (2016): ВИПУСК 1, 2016 Р. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація  PDF
Валерій Малахов, Ірина Оніщенко
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД В ДОСЛІДЖЕННЯХ АУДИТУ Анотація  PDF
Ганна Сиротюк, Людмила Петришин
 
1 - 25 з 25 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо