№ 4 (2016)

ВИПУСК 4, 2016 Р.

Зміст

ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, РОЗВИТОК ПІД ВПЛИВОМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Олег Сокіл
PDF
7-18

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІК

Ірина Щирба, Наталія Рябініна
PDF
19-26

БУХГАЛТЕРСЬКА ТЕРМІНОСИСТЕМА ТА РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ОБЛІКУ КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ

Людмила Кручак
PDF
27-35

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І АУДИТУ

Наталя Єршова
PDF
61-72

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Євгенія Ліндер
PDF
73-79
Юліана Примак
PDF
80-90
Ольга Шарапа
PDF
91-101

СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ

Руслан Бойко
PDF
102-108

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тетяна Бінчаровська
PDF
36-40
Катерина Кузьмінська
PDF
41-49
Любов Медвідь, Андрій Левкович
PDF
50-60

СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ З ОБЛІКОВОЮ ПРАКТИКОЮ

Лариса Коваль, Мирослав Коваль
PDF
109-116
Павло Сенищ
PDF
117-127