ОБЛІК ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

Ірииа Бабіч, Наталія Ліпатова

Анотація


У статті розглянуто питання організації обліку операцій з давальницькою сировиною у сучасних умовах господарювання, зростання курсу валют, кризових явищ.

Ключові слова


історія бухгалтерського обліку; бухгалтерський облік операцій з давальницькою сировиною; толлінг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах [Текст] : [закон України : офіц.текст втрата чинності 01.06.2012 р. / Верховна Рада України ; Закон від 15.09.1995 № 327/95-ВР. — Доступно змережі Інтернет : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/327/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Податковий кодекс України [Текст] : офіц.текст : за станом на 1.05.2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України ; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. — Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755- 17/. — Заголовок з екрану (дата звернення 1.05.2014 р.).

Бухгалтерський словник [Текст] / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП“Рута”, 2001. – 224 с.

Гордієнко, К.Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки [Текст] / К.Д.Гордієнко. – [Вид. 2-ге, перероб. і доп.]. – К. : КНТ, 2007. – 360 с.

Словник законодавчих і нормативних термінів: Юридичний словник І. Дахна / Авт. І.І. Дахно. – К.: Бліц-Інформ, 1998. – 352 с.

Внешнеэкономический словарь [Текст] / Под ред. И.П. Фаминского. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 512 с.

Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика / Під заг. ред. М.І. Молдаванова. – К. : Техніка, 1993. – 856 с.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Романа Дяківа. – К.: “Міжнародна економічна фундація”, 2002. – 704 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет