ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛІК СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ БОНУСІВ В ОПЕРАЦІЯХ ПРОДАЖУ ЗІ ЗНИЖКАМИ

Арутюн Амалян

Анотація


У статті розглянуто альтернативні підходи до визначення справедливої вартості бонусів, що надаються клієнтам в рамках програм лояльності, та їх обліку у вітчизняній тазарубіжній практиці.

Ключові слова


справедлива вартість; бонус; бухгалтерський облік; мультикомпонентні угоди

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бузанов, Д. Бонусна торгівля [Електронний ресурс] / Д. Бузанов //Дебет-Кредит. – 2009. – № 20. – Режим доступу:dtkt.com.ua/show/1cid04060.html. Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Золотухін, О. Оформлення та облік накопичувальних бонусів / О.Золотухін // «Інтерактивна бухгалтерія». – 31.05.2013. – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/view/newspaper/3014/7312. – Заголовок з екрана.

Дохід : МСБО 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_025. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи : МСБО 37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_051. – Заголовок з екрана. (дата звернення 10.04.2014 р.).

Оцінка справедливої вартості : МСБО 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_068. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Practicalguideto IFRS. Fair value measurement unifying the concept of fair value. – Режим доступу : http://aechile.cl/wp-content/uploads/2013/11/IFRS-13-PRICE.pdf. – Заголовокз екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет