РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ АУДИТУ, ФІНАНСІВ

Домнікія Русєва

Анотація


У статті розглянуто загальні питання історії та розвитку бухгалтерської професії її роль в управлінні потоками інформації, короткий обіг про підготовку працівників обліку та вимог до них, а також напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку в сучасний період.

Ключові слова


бухгалтерський облік; бухгалтер; інновації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бутинець, Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф.Бутинець. – Вид. 2-е, доп. І перероб. – Житомир : ЖІТІ , 2000. – 640 с.

Лень, В.С. Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / В.С.Лень, В.А. Нехай. – К. : Центр учбової літератури , 2009. – 256 с.

Дичківська І.М. « Інноваційні педагогічні технології»

Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В.Г.Швець. – К.: Знания-Прес, 2003. – 444с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Sophus науковий клуб. [Інтернет ресурс] http://sophus.at.ua/publ/2013_04_18_19_kampodilsk/sekcija_6_2013_04_18_19/rol_ta_misce_innovacijnikh_tekhnologij_v_pidgotovci_specialistiv_bukhgalterskoji_profesiji /26-1-0-550.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет