ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ЦУКРОВИХ ЗАВОДАХ

Сергій Зеленко, Олеся Босакевич

Анотація


Стаття присвячена висвітленню особливостей діяльності цукрових заводів України та їх впливу на процес первинного відображення інформації в бухгалтерському обліку.

Ключові слова


цукровий завод; первинний облік сировини; бухгалтерський облік; облік цукру

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Саблук, П. Т. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / Саблук П. Т., Моссаковський В. Б., Сук Л. К. – К.: Урожай, 2003. – 416 с.

Долженко, І.І. Формування системи інтеграційних відносин підприємств бурякоцукрового підкомплексу [Текст] : дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Долженко Інна Іванівна. — К., 2002. — 200 с.

Коденська, М. Ю. Передумови і шляхи організації агропромислових об’єднань у сфері виробництва і переробки цукрових буряків [Текст]/ М. Ю. Коденська // Вісник сільськогосподарської науки. – 1983. – № 5. – С. 67-69.

Зеленська, О. О. Стан і проблеми розвитку цукробурякового підкомплексу Чернігівської області [Текст] / О. О. Зеленська // Економіка АПК. – 2000. – №9. – С. 26-30.

Сирохман, І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів [Текст] :підручник / І.В.Сирохман, Т.М.Лозова . – 2-ге видання, перероблене та доповнене. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 616 с.

Дуганець Н. В. Первинний облік виробництва цукрових буряків / Н. В.Дуганець // Економіка АПК, 2006, №2. – С. 90-92.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет