АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ

Еріка Тодерішина

Анотація


У статті обґрунтовано значення та необхідність формування релевантного масиву даних для прийняття управлінських рішень з метою можливості отримання конкурентних перевагу бізнес-середовищі функціонування суб'єктів корпоративного сектору економіки

Ключові слова


бухгалтерський облік; організація; акціонерне товариство; система управління; корпоративне управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Теория бухгалтерского учета : [учебник] / М.И. Кутер. - изд. 2-е, перераб. и доп.]. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 640 с.

Філософія обліку : [монографія] / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. - 157 с.

Конвергенція систем корпоративного управління в умовах глобалізації / Д.О. Баюра // Фінанси України. - 2008. - № 2. - С. 26-35.

Корпоративне управління та розвиток компаній [Електронний ресурс] / С. Румянцев. – Режим доступу : http://www.pfts.сom /uk/press-about-pfts/?n_id=3108 (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет