РОЛЬ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ДОСЯГНЕННІ МЕТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Дар'я Трачова

Анотація


Вступ. Дослідження присвячене сучасному стану і загальним тенденціям формування амортизаційної політики підприємств. Амортизаційні відрахування здійснюються обліковою службою, як частина загальної облікової політики підприємства і має за основну мету коригування суми поточних витрат з метою зменшення оподаткованого прибутку. Методи. Інформаційною базою емпіричного дослідження є база облікових даних підприємств України, яка включає в себе підприємства різних галузей та розмірів. У статті представлені результати дослідження та дослідницької перспективи формування амортизаційної політики підприємства. Як джерело даних про загальнодержавні тенденції створення і використання амортизаційного фонду використовувався інформаційний портал Державної служби статистики України. Методика дослідження базується на теоретичних розробках і науковому інструментарії, що включав анкетування та порівняльний аналіз формування амортизаційної політики підприємств і використання амортизаційних відрахувань на інноваційне оновлення виробництва. Результати. Визначено, що існуюча амортизаційна політика на сьогоднішній день не узгоджена з метою обліку. Доведено, що для формування амортизаційної політики необхідно залучати фахівців не тільки облікової, а і інженерно-технічної служби, оскільки амортизаційні кошти повинні стати вагомим джерелом інвестицій в оновлення необоротних активів, наряду із прибутком підприємства. Крім того керівництво технічної служби повинно керувати строками експлуатації необоротних активів і контролювати їх якісний склад. Основне завдання амортизаційної політики – підвищення інвестиційної активності і прискорене оновлення основних фондів – залишається невиконаним. Перспективи. Проблемами, що потребують більш детального вивчення, є формування і реалізації амортизаційної політики, від ефективності якої залежить не тільки економічний і матеріально-технічний стан окремих підприємств, а й добробут держави в цілому. Здійснювати такі зміни необхідно з урахуванням основних вимог до бухгалтерського обліку - порівнянність, точність і об'єктивність, ясність і доступність, своєчасність, економічність і раціональність. Саме вони дозволяють досягти мети бухгалтерського обліку - забезпечити управлінський апарат, відповідні служби і фахівців необхідними достовірними даними про господарські процеси та фінансовий стан підприємства.

Ключові слова


амортизація, бухгалтерський облік, амортизаційна політика, мета бухгалтерського обліку, принципи бухгалтерського обліку, інноваційна політика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Приймак Н. С. Амортизація та її функції у господарської діяльності підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. 2009. Вип. 16, ч. 1. С. 194–201.

Орлова В. К., Сенчішак С. В. Зв'язок амортизаційної політики з дивідендною політикою на підприємстві. Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. 2003. Ч. І, Вип. 4. С. 357–363.

Кудь Л. В. Методичні підходи щодо визначення функцій амортизації. Механізм регулювання економіки. 2005. № 3. С. 221–225.

Овод Л. В. Стратегічні управлінські рішення у формуванні амортизаційної політики підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6, Т.1. С. 100–103.

Борисенко З. Н. Амортизационная политика. Київ : Наукова думка, 2006. 135 с.

Кленін О. В. До питання впливу реформування державної амортизаційної політики в Україні на процес відтворення капіталу промислових підприємств. Вісник економічної науки України. 2006. № 2. С. 109–112.

Хорунжий Л. А. Амортизационный фонд (теория и практика образования и использования). Москва : Экономика, 1991. 248 с.

Косова Т. Д. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 9. С. 157–164.

Котова М. В., Маковеєва П. С. Роль амортизаційної політики держави у формуванні власних інвестиційних ресурсів промислового виробництва. Труды Одесского политехнического университета. 2002. Вып. 2 (18). С. 1–5.

Пуйда Г. В. Амортизаційна політика як ключовий елемент управління технічними ресурсами підприємства. Бізнес Інформ. 2014. №1. C. 226–231.

Помилуйко Є. Амортизаційна політика в Україні: проблеми і перспективи вдосконалення. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8, Ч. 1. С. 157–158.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.064

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет