ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА АУДИТІ

Олексій Ярощук, Ірина Белова

Анотація


Вступ. У найближчі роки бухгалтерську сферу очікують великі зміни через те, що активно впроваджується технологія «Вlockchain» у фінансовий сектор країн. У статті дано критичну оцінку ситуації, а також обговорюються проблемні аспекти та перспективи розвитку блокчейну в системі бухгалтерського обліку та аудиті. Досліджено визначення економічного змісту блокчейну. З’ясовано, що система криптовалюти функціонує на технології Blockchain, сутність якої полягає в можливі окремої групи людей самостійно керувати віртуальною «книгою обліку», тобто один аркуш такої книги – це блок, а сама книга – ланцюжок аркушів-блоків. Платформа являє собою публічний реєстр, що заснований на розподілених книгах обліку, якими можна ділитися у численних вузлах мережі, надаючи кожному учаснику власну копію. Досліджувана технологія має важливу для бухгалтерської роботи особливість, оскільки інформації, створеній в цій базі, можна довіряти, навіть якщо довіра до контрагента відсутня. Саме на технології Blockchain ґрунтуються основні принципи криптовалюти: прозорість, анонімність, децентралізація, швидкість та захищеність. Технологія блокчейн і один з продуктів її реалізації – криптовалюта, дійсно можуть стати стартовою точкою для трансформації світової економіки та впровадження її в Україні. За допомогою блокчейну можуть істотно змінитися відносини «держава-бізнес», «бізнес-бізнес», «населення-держава». Іншими словами, основна трансформація буде пов’язана з можливістю делегування комп’ютерній програмі (алгоритму) проведення і посвідчення операцій без участі третіх осіб (держави, банків, інших посередників), результатами якої будуть довіряти всі або більшість суб’єктів економіки (ринку). Методи. Авторами було у процесі дослідження використано такі наукові методи: індукції та дедукції – у процесі дослідження загальних тенденцій розвитку блокчейну в Україні, аналізу та синтезу – під час проведення теоретичних узагальнень, формування відповідних висновків; бібліографічний –дослідження літературних джерел для отримання необхідної інформації щодо теми дослідження; метод асоціацій та аналогій – для запропонованих нових ідеї та пропозицій, що виникають на основі зіставлення з іншими більш чи менш аналогічними об’єктами. Результати. Прихильники технології Blockchain вважають, що новий інструмент зможе замінити не тільки бухгалтерів, а й банківські установи та багато фінансових посередників. За даними дослідницького інституту блокчейн, Україна була в списку з 14 країн, які були визнані лідерами у впровадженні Blockchain. Однак державі потрібно реструктуризувати величезні системи з величезною кількістю людей для використання цього інструменту. Blockchain технологія має на меті покласти край традиційним методам ведення рахунків, документування, обробки, реєстрації, системи запасів. Вlockchain дозволяє компаніям реєструвати обидві сторони угоди одночасно в спільній книзі в режимі реального часу, а не зберігати узгоджені записи фінансових операцій окремо в приватній базі даних. Потреба в традиційному подвійному веденні бухгалтерський облік буде ліквідовано, оскільки перевірка законності бухгалтерського обліку буде повністю автоматизована. Перспективи. Основним завданням, яке поставлене при написанні статті, є обґрунтування доцільності використання блокчейн технології в бухгалтерському обліку та аудиті.

Ключові слова


блокчейн; криптовалюта; інноваційні технології; бухгалтерський облік; аудит; стандарти; операції з криптовалютами; майнер; майнінг; блок; ключ

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белова І. М. Перспективи та ризики використання криптовалют в Україні. Цифрова економіка: тренди та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 25жовтня 2018р. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2018. С. 40-44. 2. Блокчейн і бухгалтерський облік. URL: goo.gl/op6uTr. 3. Бруханський Р. Ф., Спільник І. В. Криптоактиви у системі бухгалтерського обліку та звітності. Проблеми економіки. 2019. № 2. С.145-156. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-145-156.

Варданян С. А. Базисные векторы развития бухгалтерского учета и аудита на основе блокчейн-технологии в условиях цифровой экономики. Научное обозрение: теория и практика. 2017. (11). С. 23–27.

Гольдштейн К. Что такое блокчейн? URL: https://www.youtube.com/watch?v=08kBvfs4GPk.

Лапко О. О., Солосіч О. С. Технологія блокчейн: поняття, сфери застосування та вплив на підприємницький сектор. Бізнес Інформ. 2019. №6. C. 77–82. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-77-82.

Одинцова Т. А., Рура О. В. Трансформация бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики и информационного общества. Формирование цифровой экономики и промышленности: новые вызовы. 2018;(1):41–61. DOI: 10.18720/IEP/2018.2/2.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів від 17.01.2018 № 67-р / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho.

Пряников М. М., Чугунов А. В. Блокчейн как коммуникационная основа формирования цифровой экономи-ки: преимущества и проблемы. International Journal of Open Information Technologies. 2017;(6):49–55.

Радюкова Я. Ю., Колесниченко Е. А., Епифанова С. О. Блокчейн: перспективы развития и проблемы внедрения. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018;78(3):120-127.

Спільник Ірина, Палюх Микола. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2.С. 83-96. DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.083.

Спільник Ірина, Ярощук Олексій. Інституалізація криптовалюти: регулювання, правовий статус, облік і оподаткування. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. Випуск 2. С. 81-92.

Сурикова Е. А. К вопросу о профессиональном суждении бухгалтера. Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. 2018; (18), 14–17.

Циклаури Г. Перспективы использования технологии Blockchain в финансовом секторе экономики. Вестник Московской международной высшей школы бизнеса (МИРБИС). 2018;13(1):45–50. DOI: 10.25634/MIRBIS.2018.1.6.

Як блокчейн змінить бухгалтерію. URL: goo.gl/o2RKtn.

Як працює блокчейн. URL: goo.gl/zYo1hK.

Яцик Т. В.Сутність криптовалюти та етапи її розвитку у фінансовому обліку. Молодий вчений. 2018. № 3 . C. 385–390.

-й – год blockchain в мире. Просто о технологии и ее применении в отрасли. URL: http://my-trade-group.com/index.php/mneniya/item/9251-2017-j-god-blockchain-v-mire-prosto-o-tekhnologii-i-ee-primenenii-v-otrasli/9251-2017-j-god-blockchain-v-mire-prosto-o-tekhnologii-i-ee-primenenii-v-otrasli.

Attaran, M., & Gunasekaran, A. Blockchain principles, qualities, and business applications. Applications of blockchain technology in business. Bakersfield, California: California State University; 2019. 112 p. 20. Baev A. A., Levina V. S., Reut A.V., Svidler A. A., Kharitonov I.A., Grigor’ev V. V. Blockchain Technology in Accounting and Auditing. Accounting. Analysis. Auditing. 2020;7(1):69-79. URL: https://doi.org/10.26794/2408-9303-2020-7-1-69-79.

Bitcoin developer chats about regulation, open source, and the elusive Satoshi Nakamoto, PCWorld, 26-05- 2013. URL: https://www.pcworld.com/article/2039184.

Bonson E., Bednarova M. Blockchain and its implications for accounting and auditing. Meditari Accountancy Research. 2019. (5). 725–740.

Kwilinski, A.. Implementation of blockchain technology in accounting sphere. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, suppl. Special Issue 2; Arden Vol. 2019. P. 1-6. URL: https://search.proquest.com/openview/524fee4b6a17c197550a834524260124/1?pq-origsite=gscholar&cbl=29414.

O'Leary, DE. Configuring blockchain architectures for transaction information in blockchain consortiums: The case of accounting and supply chain systems. Intell Sys Acc Fin Mgmt. 2017; 24: 138– 147. URL:https://doi.org/10.1002/isaf.1417/.

Yu, T., Lin, Z. and Tang, Q. (2018), Blockchain: The Introduction and Its Application in Financial Accounting. J Corp Acct Fin, 29: 37-47. URL: https://doi.org/10.1002/jcaf.22365.

Rindasu S.-M. Blockchain in accounting: Trick or treat? Quality —Access to Success. 2019;170(20):143–147.

Somasundaram R., Quamrul H. Regional: Development of a global e-government procurement architecture using blockchain technology. Asian Development Bank. 2018. 47 p. URL: https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/47192/47192–001-tacr-en_4.pdf

Spilnyk I., Brukhanskyi R. and Yaroshchuk O. Accounting and Financial Reporting System in the Digital Economy. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany, 2020, pp. 581-584. doi: 10.1109/ACIT49673.2020.9208976.

Tan B. S., Low K. Y. Blockchain as the database engine in the accounting system. Australian Accounting Review. 2019;(2):312–318.

Zhao J. L., Fan S., Yan J. Overview of business innovation and research opportunities in the blockchain and introduction to the special issue. Financial innovation. 2016. 2 (1). P. 28.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.03.028

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет