СУТЬ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ НИМИ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

Юлія Балаба

Анотація


У статті розглядаються грошові потоки підприємства, їх значення та необхідність відображення в системі бухгалтерського обліку для ефективного управління та забезпечення життєдіяльності господарюючих суб'єктів.

Ключові слова


грошові потоки; бухгалтерський облік; готівкові кошти; управління; ліквідність; платоспроможність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку [пер. з англ. ; за ред. С. Ф. Голова]. – К. : ФПБАУ. –1998. – 736 с.

Брігхем, Є. Основи фінансового менеджменту [Текст] / Є. Брігхем ; [пер. з англ.]. – К. : Молодь, 1997. –1000 с.

Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами [Текст] / Дж. К. Ван Хорн ; [пер. с англ. ; гл. ред. СерииЯ.В. Соколов]. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 800 с.

Коваленко, Л.О. Фінансовий менеджмент [Текст] : [навч. посіб.] / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремнъова. – [2-евид., перероб. і доп.]. – К. : Знання, 2005. – 485 с. – (Вищаосвіта XXI століття).

Ластовенко, О.В. Вдосконалення системи управління грошовими потоками підприємства [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2005.

Нікбахт, Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі; [пер. з англ. В. Ф. ОвсієнкотаВ. Я. Мусієнка]. – К. : Основи, 1993. – 383 с

Фінансовий менеджмент : [підручник] / Поддєрьогін А.М. [та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред.проф. А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.

Ясишена, В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація [Текст] / В. Ясишена // Вісник ТНЕУ. Економічний аналіз. – 2008. – Вип. 2 (18). – С. 321–324.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет