Пошук


 
Номер Назва
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Василь Царук
 
№ 3-4 (2019): ВИПУСК 3-4, 2019 Р. КРЕАТИВНІ ОБЛІКОВІ ПРАКТИКИ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ Анотація  PDF
Василь Царук
 
№ 3 (2016): ВИПУСК 3, 2016Р. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПРОЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ Анотація  PDF
Ольга Ніпіаліді
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ Анотація  PDF
Василь Царук
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Інна Бігдан, Тамара Сидорова
 
№ 3-4 (2020): ВИПУСК 3-4, 2020 Р. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація  PDF
Василь Градовий
 
№ 3-4 (2020): ВИПУСК 3-4, 2020 Р. КОНТРОЛІНГ, МОНІТОРИНГ ТА ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ФОРМУВАННІ ПОТОКОВОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Олексій Кочетков, Христина Фєдічева
 
№ 1-2 (2021): IACA, №1-2 (2021) РОЛЬ ФІНАНСОВОІ ДІАГНОСТИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Ольга Завитій
 
№ 1-2 (2021): IACA, №1-2 (2021) УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ІННОВАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЦІЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація  PDF
Наталія Вдовенко, Микола Сахацький, Ольга Орлова-Курилова, Сергій Сергієнко
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Ольга Завитій, Тетяна Дідоренко, Леся Кондрюк
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація  PDF
Петро Пуцентейло, Олена Гуменюк
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКІВ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація  PDF
Петро Куцик, Федір Макарук, Роман Марценюк
 
№ 1-2 (2019): ВИПУСК 1-2, 2019 Р. ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ Анотація  PDF
Людмила Шаповал, Юлія Колотій
 
№ 3-4 (2019): ВИПУСК 3-4, 2019 Р. АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВТОСЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Микола Городецький
 
№ 1 (2020): ВИПУСК 1, 2020 Р. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Наталія Налукова, Галина Кулина
 
№ 1 (2020): ВИПУСК 1, 2020 Р. НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Василь Царук
 
№ 2 (2020): ВИПУСК 2, 2020 Р. ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА МЕТОДУ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Олексій Кочетков, Юлія Афанасова
 
№ 2 (2020): ВИПУСК 2, 2020 Р. СКЛАДОВІ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ДО ЕКОНОМІКИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ЗНАННЯХ Анотація  PDF
Анатолій Іванько
 
№ 2 (2020): ВИПУСК 2, 2020 Р. РОЗВИТОК МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Любомир Пилипенко, Олена Тивончук
 
№ 2 (2020): ВИПУСК 2, 2020 Р. НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ Анотація  PDF
Ольга Завитій, Сергій Роздимаха
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ І КОНЦЕПЦІЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Роман Воронко, Наталія Вовчик
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. ОБЛІК, ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Олена Зоріна
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Світлана Головацька, Анастасія Курак
 
№ 1-2 (2018): Випуск 1-2, 2018 Р. АНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ НЕПРОДУКТИВНИХ ВИТРАТ В ТВАРИННИЦТВІ Анотація  PDF
Ольга Кругляк
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація  PDF
Тетяна Юрченко
 
1 - 25 з 50 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо