МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Іван Свиноус, Тетяна Слєсар, Євгенія Шара

Анотація


Вступ. Характерними особливостями сільського господарства щодо формування трансакційних витрат в аграрному секторі порівняно з іншими галузями національного господарства є його велика залежність від природного середовища і біологічних процесів, що зумовлює прояв низької стійкості та прогнозованості його розвитку.

Ситуація, що склалася, обумовлена тим, що в системі формування нових економічних і аграрно-земельних відносин, поряд з технологічними факторами, ключове місце займають інституційні фактори розвитку аграрного сектора. У зв'язку з цим виникає необхідність дослідження природи трансакцій, трансакційних витрат та оцінки їхнього впливу на відтворювальні процеси в аграрній сфері, а також пошуку механізмів управління цим видом витрат у галузях сільського господарства.

Методи. В процесі проведення досліджень використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід, порівняльний, діалектичний та абстрактно-логічний.

Результати. Запропонований методичний підхід до визначення величини та структури трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств, дасть можливість перерозподіляти внутрішні та зовнішні трансакції, сутність полягає у порівнянні величини трансакційних витрат, джерелом яких є власні підрозділи підприємства, і виникають внаслідок ринкових трансакцій.

Перспективи. Війна України з Росією викликала появу нових видів та проявів трансакційних витрат в діяльності сільськогосподарських підприємств. Подібна ситуація буде спостерігатися і період повоєнної відбудови аграрного сектору нашої держави. В зв’язку з цим перед науковцями постають завдання щодо розробки методичних підходів до з’ясування економічної природи та відображення їх в реєстрах бухгалтерського обліку.


Ключові слова


сільськогосподарське підприємство, трансакційні витрати, облік, інформація, управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Муковіз В., Лещій Л.Трансакційні витрати суб’єкта господарювання: обліково-аналітичне забезпечення. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2021. №3. С. 133-146

Прокопенко Я. Г. Трансакційні витрати в логістичній системі АПК. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Т. 30(69), № 6(1). С. 70-76.

Шапурова О. О. Трансакційні витрати: теоретичний аспект та оцінка. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 15(5). С. 80-82.

Грицаєнко М. І. Трансакційні витрати на макро-, мезо- та мікрорівнях. Економіка та управління АПК. 2018. №1. С. 124-133.

Руда Т. П. Трансакційні витрати: методико-обліковий аспект. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. № 862. С. 229-235.

Проданчук М. А. Трансакційні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку в управлінні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 5(4). С. 195-198.

Глєбова А. О. Трансакційні витрати: сутність, види та особливості управління. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 7(2). С. 157-161.

Кирієнко А. І. Трансакції та трансакційні витрати: визначення та класифікації. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015 № 3. С. 76-80.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2022.01-02.041

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет