НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Василь Царук

Анотація


Вступ. Процес обґрунтування рішень, що приймаються суб’єктами корпоративного управління, вимагає надійного аналітичного інструментарію. Одним із найбільш актуальних питань прикладного характеру є удосконалення аналітичного забезпечення корпоративного управління на основі врахування специфічних інформаційних потреб суб’єктів його здійснення, які сформувались в останні роки з появою нових інформаційних джерел та з ускладненням середовища функціонування корпоративних структур. Методи. Методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки та наукові праці вчених. У процесі дослідження застосовувались методи аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження, абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень і формулювання висновків, конструктивний – для формування варіативності управлінських рішень за допомогою аналітичного забезпечення. Результати. Обґрунтовано необхідність удосконалення аналітичного забезпечення корпоративного управління. Виявлено незабезпеченість специфічних потреб корпоративного управління аналітичною інформацією. Виділено у складі системи аналітичного забезпечення корпоративного управління дві основні підсистеми (корпоративна інформаційна система аналізу, аналітична система корпоративного управління). Виділено два підходи до побудови корпоративної інформаційної системи аналізу (функціональний, об’єктний). Обґрунтовано необхідність включення до складу системи аналітичного забезпечення корпоративного управління методик, які б забезпечували формування уявлення про якість і прозорість функціонування інформаційного забезпечення системи корпоративного звітування. Обґрунтовано сутність аналітичної системи корпоративного управління, яка забезпечує проведення напрямів аналізу, що забезпечують специфічні інформаційні потреби суб’єктів корпоративного управління. Перспективи. Отримані результати призначені для розробки аналітичної системи корпоративного управління, як однієї з підсистем загальної системи його аналітичного забезпечення, що забезпечуватиме проведення наступних напрямів аналізу: прозорості корпоративної звітності; рівня специфічності активів; додаткового розкриття інформації.

Ключові слова


корпоративне управління; додаткове розкриття інформації; корпоративна прозорість; аналітичне забезпечення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Борисова О. В. Информационная база и методика финансового анализа деятельности корпораций. РИСК. 2013. № 3. С. 289-294.

Бородулин А. Н. Разработка информационно-аналитических систем корпоративного управления. Вестник ТвГУ. Серия “Экономика и управление”. 2016. № 2. C. 159-165.

Брадул О. М. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 356 с.

Брускин С. Н. Методы и инструменты продвинутой бизнес-аналитики для корпоративных информационно-аналитических систем в эпоху цифровой трансформации. Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2016. Т. 12, № 3. С. 234-239.

Габдуллина Г. К., Яковлев А. Є. Принципы экономического анализа деятельности корпоративных структур. Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 2. С. 40-43.

Зоріна О. А., Рябініна В. В. Основні аспекти аналізу діяльності корпорацій крізь призму вітчизняних досліджень. Статистика України. 2017. № 1. С. 69-77.

Исаев Д. В. Информационное обеспечение корпоративного управления и стратегического менеджмента. Учебное пособие. М.: ГУ ВШЭ. 2008. 99 с.

Исаев Д. В. Информационный аспект корпоративного управления и стратегического менеджмента. Экономический вестник РГУ. 2008. Том 6, № 3. С. 114-119.

Исаев Д. В. Применимость аналитических информационных систем для решения задач корпоративного управления и стратегического менеджмента. Аудит и финансовый анализ. 2011. № 5. С. 1-8.

Маймина Э. В. Системные условия развития и управленческие перспективы бизнес- аналитики. Вестник БГУК ЭП. 2018. № 6. С. 48-59.

Сидорова Е. Ю., Зубрилин И. Н. Развитие информационной составляющей корпоративного управления. Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 11 (53), Часть 1. С. 73-76.

Тимофеев А. Г., Лебединская О. Г. Бизнес-аналитика в условиях цифровой трансформации государственного и корпоративного управления. Управление экономическими системами. 2017. № 9 (103). С. 1-13.

Godfrey P. C., Merrill C. B., Hansen J. M. The relationship between corporate social responsibility and shareholder value: An empirical test of the risk management hypothesis. Strategic management journal. 2009. Vol. 30 (4). P. 425-445.

Gracheva N. Analysis in corporate governance. Economic Annals-XXI. 2016. Vol. 157 (3-4(1)). P. 85-87.

Lazarides Th., Drimpetas E., Argyropoulou M., Motwani J. Corporate governance and the information systems excellence factor. International Journal of Business Excellence. 2009. Vol. 2, No. 1. P. 16-29.

The Challenges of Assuring Integrated Reports: Views from the South African Auditing Communit. London: АССА, 2015. 18 p.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.01.079

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет