ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ

Ольга Завитій, Ірина Белова

Анотація


Вступ. Основою інноваційного розвитку виробничих суб'єктів є створення унікального поєднання внутрішніх можливостей з урахуванням факторів зовнішнього середовища. Для забезпечення ефективного управління інноваційним розвитком підприємств надзвичайно важливо створити динамічну систему обліку та аналізу, яка відбиває складові внутрішнього потенціалу та визначення зовнішнього тренду. Розробка бухгалтерських та аналітично обґрунтованих засад управління інноваційним розвитком підприємств дозволить створити передумови стабілізації економічного зростання.

Методи. Під час підготовки статті використано системний підхід дослідження, що дозволило оцінити стан впровадження процесу управління інноваційним розвитком у вітчизняну практику підприємництва; метод теоретичного порівняння для удосконалення законодавчого регулювання і напрямів бухгалтерських та аналітичних процедур; метод експертних оцінок – при розробці організаційних положень впровадження механізму обліково-аналітичних засад управління інноваційним розвитком підприємств в Україні.

Результати. У статті визначено процес управління інноваціями та розвитком підприємства та сучасні принципи інноваційної діяльності та розвитку підприємства. Проаналізовано фактори, що впливають на успіх впровадження інновацій. Дослідження виявило основні проблеми формування механізму інновацій та розвитку підприємства, які потребують комплексного вирішення.

Перспективи. У подальшому дослідження з питань розвитку процесу управління інноваційним розвитком підприємств полягатиме в обґрунтуванні реалізації сучасних напрямів формування інформаційної системи на основі стратегічно орієнтованих облікових даних та аналітичних процедур.


Ключові слова


підприємство, інновації, інноваційний розвиток, управління інноваційним розвитком, інформаційна економіка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Khorunzhak N., Belova I., Zavytii O., Tomchuk V., Fabiianska V. Quality control of auditing: Ukrainian prospects. Independent Journal of Management & Production. 2020. Vol 11, No 8. P.712-726. DOI: dx.doi.org/10.14807/ijmp.v11i8.1229 http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/1229/1317.

Белова І.М., Завитій О.П, Семенишена Н.В. Генезис холдингів та агрохолдингів в Україні як інституційних одиниць. Подільський вісник : сільське господарство, техніка, економіка. 2019. Вип. 30. С.84-93.

http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/183271

Белова І.М., Завитій О.П, Семенишена Н.В. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності інституційних одиниць в Україні. Економічний дискурс. 2019. № 2. С. 65-75. http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/182528

Завитій О.П. Особливості формування стратегії економічного розвитку регіонів в сучасних умовах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах ілюзії та прагматичної реабілітації соціуму». м. Кам’янець-Подільський (26-27 квітня 2018 р), Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. С.88-90.

Калінеску Т. В., Ліхоносова Г. С., Надьон Г. О., Кілінкаров С. П. Самоорганізація підприємств: тенденції соціалізації економіки: [монографія]. Луганськ. СНУ ім. В. Даля, 2012. 396 с.

Пащенко О. П. Стратегічне управління розвитком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 2, т. 2. С. 99–103.

Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 772. С. 281– 285.

Шипуліна Ю. С. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: [монографія]. Суми. ТОВ «ДД «Папірус»», 2012. 458 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2022.01-02.022

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет