СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ КОМПАНІЇ

Петро Пуцентейло, Андрій Довбуш, Тетяна Бінчаровська, Вікторія Гомотюк

Анотація


Вступ. Сучасні інформаційно-цифрові рішення якісно змінюють усі ланцюжки бізнес-процесів компаній і розкривають широкі можливості для бізнес-комунікацій. Проте компаніям необхідно самостійно визначати свої потреби у розробці та впровадженні відповідних інформаційних та програмних рішень, обґрунтовувати мотиви раціонального вибору адекватних варіантів аналітичних процедур з безлічі доступних нині діджитал-опцій. По суті, проблеми вибору напрямів аналітичності показників бізнесу перебувають у загальному руслі вирішення проблем інформаційно-комунікативного та організаційно-аналітичного функціоналу розвитку економічних суб’єктів.

Методи. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та експериментальний (формування управлінського рішення за допомогою аналітичного забезпечення).

Результати. За результатами дослідження виявлено, що бізнес-аналіз інтегрує у собі технічні та економічні знання, котрі забезпечують їх прикладне використання, сприяють здобуттю та систематизації інформації про роботу компанії на всіх рівнях, встановлюють логічні зв’язки між стейкхолдерами. Розкрито зв’язок між бізнес-аналітикою, обліковою системою, інформаційним супроводом контрольними процедурами. Обґрунтовано тісний взаємозв’язок бізнес-аналітики з бізнес-комунікаціями як сукупності інформаційно-аналітичних зв’язків, зумовлених специфікою діяльності та різним рівнем організаційної культури компанії, що базуються на взаємодії системи соціально-економічних, організаційно-управлінських та техніко-технологічних відносин.

Перспективи. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні стратегії розвитку аналітичної роботи та побудові сучасних комунікативних зв’язків між стейкхолдерами у процесі їх взаємодії.


Ключові слова


інформація, бізнес-аналіз, бізнес-аналітика, бізнес-комунікація, компнія, облік, управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Albescu F., Pugna I., Paraschiv D. Business Intelligence & Knowledge Management – Technological Support for Strategic Management in the Knowledge Based Economy. RevistaInformaticaEconomica. 2008. Vol. 4. № 48. Pp. 5-12.

Cheng H. Lu Y.B., Sheu C. An Ontology-Based Business Intelligence Application in a Financial Knowledge Management System. Expert Systems with Applications. 2009. Vol. 36. Pp. 3614-3622.

Gibson M., Arnott D., Jagielska I., Melbourne A. Evaluating the Intangible Benefits of Business Intelligence: Review & Research Agenda. Proceedings of the 2004 IFIP International Conference on Decision Suport Systems (DSS2004): Decision Support in an Uncertain and Complex World. IFIP. 2004. Pp. 295-305.

Herschel R. Knowledge Management and Business Intelligence. 2008. URL: http://www.b-eyenetwork.com/view/7621.

Stavrianos M., Henderson D. Collaborative Business Intelligence: Integrating BI and KM. Information Management Magazine. 2008. Iss. Of DM Reviews Extended Edition. Pp. 5-9.

Vesset D., McDonough B. Taking Lessons from KM to Influence Business Intelligence Persevasiveness. KM World. 2009. Vol. 18. № 4. Pp. 20-23.

Vinekar V.V., Teng J.T.C., Chennamaneni A. The Interaction of Business Intelligence and Knowledge Management in Organizational Decision-Making. Jourlan of International Technology and Information Management. 2009. Vol. 18. № 2. Pp. 143-159.

Zhang L., Li J., Shi Y., Liu X. Foundations of Intelligent in Knowledge Management. Human Systems Management. 2009. Vol. 28. № 4. Pp. 145-161.

Гафіяк А.М. ІТ-технології та бізнес-аналітика. Економіка та суспільство. 2018. №15. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/143.pdf

Гусаріна Н.В. Оцінка загальної кількості інформації для складання прогнозів адекватних змінам зовнішнього середовища в умовах невизначеності. Економічний дискурс. 2018. Вип. 1. С. 98-105.

Єршова Н.Ю. Інформаційно-комунікаційне забезпечення прийняття управлінських рішень економічними суб’єктами. Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. 2013. № 39 (1). С. 96-101.

Калабухова С.В. Уніфікація аналітичних процедур в умовах стандартизації бухгалтерського обліку та аудиту: монографія. Київ: КНЕУ, 2019. 431 с.

Куцик П.О., Мазуренко О.М. Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства : монографія . Львів : Видавництво “Растр 7”, 2014. 288 с.

Отенко В.І. Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 5. С.232-237.

Тігарєва В.А., Станкевич І.В. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2016. № 3(98). Частина 1. С.113-122.

Шарко М.В., Гусаріна Н.В. Бізнес-аналітика ранжування показників економічної інформації при прийнятті управлінських рішень з інноваційного розвитку виробництва. Modern economics. 2018. №10. 146-151.

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK). Version 3 (2015). International Institute of Business Analysis (IIBA). URL: http://www.theaba.com/administrator/components/com_event/uploads/59014e456ca677.92343092BAB OK_Guide_v3_Member.pdf

Beer A. St. Brain of the Firm; Second Edition (much extended), John Wiley, London and New York. Reprinted, 1995. 432 p.

Guffey, Mary Ellen; Loewy, Dana. Business communication: Process and product. Cengage Learning, 2014.

Locker, Kitty O., Kaczmarek, Stephen Kyo. Business communication: Building critical skills. McGraw-Hill Education, 2014.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2022.01-02.029

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет