БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Оксана Антонюк, Людмила Нянько

Анотація


Вступ. Вітчизняна економіка вже не перший місяць працює в умовах військового терору і тут важливе значення мають стабільність та прогнозованість функціонування національної банківської системи. Робота в умовах військового стану стала для певною мірою стрес-тестом для українських банків. В умовах сьогодення ефективний процес перевірки надійності банків набуває критичної ваги для фінансової стабільності як бізнесу, та і населення.

Методи. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення загальних економічних теорій, загальних теорій розвитку. Для досягнення поставленої мети в статті, зокрема для визначення напрямків розвитку банківської системи застосовано методи, аналізу, синтезу та узагальнення. Для обґрунтування пропозицій щодо перспектив розвитку банків в умовах військової агресії використано системний метод. Ряди динаміки, середні величини, порівняння, графічний методи використано при проведенні оцінки динаміки кредитів; оцінки величини кредитів, темпів збільшення активів банківської системи та статутного капіталу банків.

Результати. Розглянуто особливості розвитку банківської системи України на сучасному етапі. Визначено вплив військово-політичної кризи на роботу банківського сектору економіки. Оцінено темпи та причини зростання обсягів активів банківської системи України. Проаналізовано питому вагу банківських активів у ВВП країни за останні п’ять років. Досліджено причини та обсяги зниження статутного капіталу банків. Доведено, що кредитування –це та сфера банківського бізнесу, яка від військової агресії постраждала найбільше. Визначено тенденції розвитку української системи банків в умовах військово-політичної кризи. Оцінено комплекс антикризових заходів, що застосовувалися банківським менеджментом. Здійснена ретроспективна оцінка суб’єктивних та об’єктивних чинників впливу на функціонування банківської системи  та окреслено перспективи її розвитку.

Перспективи. Отримані результати дослідження можуть бути використані для подальших наукових розробок щодо відновлення роботи банківської системи України в умовах військової агресії за допомогою державної підтримки кредитних програм для підприємств важливих сфер національної економіки.


Ключові слова


банківська система; управління; комерційний банк; Національний банк України; фінанси-економічна криза; регулятивний капітал; банківський сектор

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Fatone L., Mariani F. Systemic risk governance in a dynamical model of a banking system with stochastic assets and liabilities. J Econ Interact Coord. 2020. Vol. 5. Pp. 183–219. URL: https://doi.org/10.1007/s11403-019-00277-y.

Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів : монографія / О. В.

Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка. Тернопіль: Астон, 2012. 358 с.

Другов О. О., Прийма О. В. Реструктуризація банківської системи України: сучасний стан та перспективи. Фінансовий простір. 2015. № 4 (20), С. 40-48.

Огляд банківського сектору. Періодичні видання Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=80799454.

Основні показники діяльності банків України: URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.

Офіційний сайт Національного банку України: URL: http://www.bank.gov.ua/.

Федевич Л., Ливдар М., Межирицька Я. Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку. Економіка та суспільство. 2020. Вип. 21. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/25.

Швайко М., Микиша А. Сучасні тенденції розвитку банківської системи України. Соціальна економіка. 2022. № 63. C. 145-155.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2022.03-04.036

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет