УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ІННОВАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЦІЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Наталія Вдовенко, Микола Сахацький, Ольга Орлова-Курилова, Сергій Сергієнко

Анотація


Вступ. В даний час однією з головних проблем доступу підприємців до інноваційної інфраструктури є відсутність ефективних взаємозв’язків між учасниками інноваційного процесу, а саме: недостатня прозорість інформації, низька мотивація з питань саморозвитку, фінансування та маркетингу інновацій. Вирішення даних питань потребує подальшого дослідження. Методи. В статті використано історично-логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод інституціонального аналізу; метод системного аналізу; метод логічного аналізу і синтезу. Результати. Доведено, що ефективність інноваційних процесів залежить не тільки від активності учасників цього процесу, того, вони взаємодіють між собою. Акцентовано увагу на тому, що учасники такого процесу повинні буди забезпечені формуванням такої інноваційної інфраструктури, яка активізуватиме дослідження, визначатиме їх орієнтацію на потреби ринку та налагоджуватиме комунікацію між учасниками інноваційного процесу. Підтримка та фінансування інноваційної діяльності створили б умови для розробки низки конкурентних нововведень необхідних для національної економіки. При оновленні інноваційної інфраструктури підприємництва, слід враховувати, що проблеми, з якими стикаються підприємці та новатори, не тільки економічні, але й соціальні, політичні та інституціональні. Перспективи. Доведено, що основним завданням інноваційної інфраструктури повинне бути: розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва, орієнтованого на створення інновацій;вдосконалення законодавчої бази підтримки інноваційного підприємництва відповідно європейських стандартів; подальше спрощення процедури реєстрації та ліквідації підприємств;удосконалення системи бухгалтерського обліку та статистичної звітності, оподаткування, ліцензування та сертифікації; виховання підприємницького духу у молодого покоління, в тому числі шляхом включення курсів «підприємництва» у спеціальні шкільні програми; розробка лізингової системи технологічного обладнання для організації виробництв незначних за обсягами промисловий;створення регіональних центрів з підготовки, перепідготовки та перенавчання фахівців (менеджерів, бухгалтерів, юристів);спрощення процесу лізингу з подальшим викупом або вигідними умовами оренди технологічного обладнання або транспортних засобів.


Ключові слова


управління інфраструктурою; інноваційне виробництво; стимулювання партнерських відносин; розвиток наукової діяльності; забезпечення економічної безпеки.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Воронько-Невіднича Т. В., Лєщин Д. І., Василенко М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 15. С. 23-27.

Гнатенко І. А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38-42.

Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69–72.

Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Науковий журнал «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії». 2018. № 6 (18). С. 70-74.

Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129-135.

Hutorov A. O., Hutorova O O., Lupenko Yu. O., Yermolenko O. A., Voronko-Nevidnycha T. V. Modeling of the Cycle of Reproduction Process in the Agrarian Sector of Economy (Ukraine). Revista Espacios. 2019. Vol. 40. No.

P. 19. 7. Zos-Kior М. The impact of migration processes on the management of socio-economic development and self-organization of the individual. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2020. Випуск 1. С. 4-9.

Zos–Kior М. V., Ilin V. Y., Kyryliuk I. M., Solod O. V. Digitalization in Realization of Ecological and Economic Principles of Managing Sustainable Development of Agrarian Enterprises. Механізм регулювання економіки. 2020, № 2. С. 29-37.

Zos-Kior М., Ilin V., Lesyuk V., Kozlenko I. Potential management of agro-food enterprises: analysis of megatrends. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2020. Випуск 4. С. 35-43.

Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol.42. No.4. P. 504-515.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.01-02.060

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет