ОСНОВНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ, ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Оксана Прокопишин, Олег Романів

Анотація


У статті з'ясовано поняття «аудит ефективності» відповідно до міжнародних стандартів та необхідність його запровадження в Україні. Доцільність його проведення полягає у обґрунтовані пропозицій щодо підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів у процесі виконання бюджетних програм.

Ключові слова


аудит ефективності; фінансовий аудит; міжнародні стандарти; бюджетні кошти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стефанюк, І. Б. До нової якості бюджетного контролю через аудит ефективності [Текст] / І. Б. Стефанюк // Фінансовий контроль. – 2003. – № 2 (15). – С. 10.

Бутинець, Ф. Ф. Аудит [Текст]: підручник. – 3-тє вид., доповн. і переробл. / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2006 . – 512 с.

Сухарева, Л. О. Аудит ефективності використання бюджетних коштів: протиріччя формування понятійного апарату [Текст] / Л. О. Сухарева, Т. В. Федченко // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 125-131.

Мамишев, А. В. Аудит ефективності діяльності: етап виконання [Текст] / А. В. Мамишев // Фінансовий контроль. – 2006. – № 3(32). – С. 43-45.

Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 р. № 2456-VI [Офіц. текст] // Голос України. – 2010. – 4 липня.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет