АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК СЕГМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОСТІ ТА МІЖНАРОДНІ ОРІЄНТИРИ

Надія Бугай

Анотація


Вступ. Державний фінансовий контроль, відіграючи істотну роль у забезпеченні функціонування держави, одночасно може кваліфікуватися як функція соціального управління й правового регулювання. Наприклад, одна з основних функцій державного управління – створення та підтримка ефективної фінансової системи і, відповідно, адекватної системи фінансового контролю, зокрема, її сегменту – аудиту ефективності. Методи. Методологія дослідження включає узагальнення наукових джерел, що висвітлюють сучасний стан системи державного фінансового контролю взагалі і, як її складової – функціонування аудиту ефективності в Україні, зокрема; розкриття найважливіших і гострих проблем, визначення шляхів, спрямованих на підвищення ефективності та перспективності цієї сфери діяльності із використанням таких методів та методичних прийомів, як історичний та системний підходи, оцінка, документування, розрахунково-аналітичний метод, узагальнення результатів. Результати. У статті наведено аналіз основних аспектів та завдань аудиту ефективності, спрямованого на розробку успішної фінансової тактики та стратегії для ефективного розподілення та використання державних коштів. Висвітлено основні проблемні питання теоретичного і практичного характеру. Визначено необхідні заходи та шляхи їх вирішення, спрямовані на перспективи розвитку та підвищення ефективності результатів самого процесу функціонування аудиту ефективності. Перспективи. Система державного фінансового контролю вимагає проведення подальших досліджень з позиції комплексного вивчення теорії, методики та організації, усунення незавершеності в питаннях формування правової бази системи державного фінансового контролю взагалі і, зокрема, функціонування такого сегменту контролю, як аудит ефективності. Все це спонукає до пошуку альтернативних напрямів, визначення та застосування необхідних заходів, які б сприяли вирішенню проблемних питань, котрі, дещо, наполегливо продовжують своє існування в сфері державного контролю.

Ключові слова


система державного фінансового контролю; аудит ефективності; економічність; результативність; державні кошти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Лімська декларація керівних принципів контролю. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/604_001 (дата звернення 26.11.2017)

Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1017-2004-п (дата звернення 26.11.2017).

Гуцаленко Л.В., Коцупатрий М.М., Маринчук У.О. Внутрішньогосподарський контроль. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 496 с.

Єльнікова Ю.В. Методичні основи аудитові ефективності як складової державного фінансового контролю. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 163–168.

Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність / З.Б. Живко, І.О.Ревак, М.О. Живко. Київ : Алерта, 2012. 496 с.

Мамишев А.В. Розвиток та вдосконалення контрольно-ревізійної системи в державному управлінні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Національна академія державного управління при Президентові України. Київ, 2005. 20 с.

Рубан Н.И. Аудит эффективности бюджетных средств. Финансы Украины. 2004. № 1. С. 150–151.

Симоненко В. Аудит эффективности: проблемы адаптации и внедрения. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2014. № 2. С. 5–15.

Fernandes, H. (2013). Performance auditing by the Portuguese Court of Auditors. Tékhne, V.11, Is.1, 41-49.

Alexia Nalewaik, Anthony Mills (2015). Project Performance Audit: Enhanced Protocols for Triple Bottom Line Results. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 194, 134-145. DOI https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.185.

Warwick Funnell, & Margaret Wade (2012). Negotiating the credibility of performance auditing. Critical Perspectives on Accounting, Volume 23, Issue 6, 434-450. DOI https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.04.005.

Florin Dobre, Laura Brad, Radu Ciobanu, Eugeniu Turlea, Florentin Caloian (2012). Management Performance Audit in Mergers and Acquisitions. Procedia Economics and Finance, 3, 309-314. DOI https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00157-8.

Timothy, N. Cason, Lana, Friesen, & Lata, Gangadharan (2016). Regulatory performance of audit tournaments and compliance observability. European Economic Review, 85, 288-306. DOI https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.03.009.

Rongbing, Huang, & Yuhui, Li (2013). Undesirable input–output two-phase DEA model in an environmental performance audit. Mathematical and Computer Modelling, 58 (5–6), 971-979. DOI https://doi.org/10.1016/j.mcm.2012.10.001.

Sandra, Tillema, Henk, J. ter Bogt (2010). Performance auditing: Improving the quality of political and democratic processes? Critical Perspectives on Accounting, Volume 21, Issue 8, 754-769. DOI https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.06.001
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.021

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет