ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ

Мирослав Яремик

Анотація


Розглянуто основні переваги та недоліки різних форм організації служби внутрішнього аудиту з позицій дотримання принципу незалежності та об'єктивності. Розроблено рекомендації щодо врахування факторів при виборі організаційних форм служби внутрішнього аудиту.

Ключові слова


внутрішній аудит; незалежність; служба внутрішнього аудиту; способи організації; фактори

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


. Сайт института внутренних аудиторов. – Режим доступу: http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/definition_of_internal_audit/ (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти). Редакція 2013 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20 Ukrainian.pdf (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Немченко В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту [Текст] : підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

Краснова И. А. Методика проведения внутренней аудиторской проверки эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов [Електронний ресурс] / И. А. Краснова. – Режим доступу : http://gaap.ru/articles/biznes/index.php?CODE=biznes (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Крышкин О.В. Настольная книга по внутреннему аудиту. Риски и бизнес-процессы [Текст] / О.В. Крышкин. – ООО «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», 2013. – 477 с.

Внутренний аудит - новый механизм контроля в компании. Сайт Baker Tilly Україна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bakertilly.ua/ru/news/id547 (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет