НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

Олена Шестакова

Анотація


У статті розглянуто сучасний стан нормативно-правового забезпечення та його вплив на поточний розвиток функції внутрішнього аудиту у державному секторі України. Досліджено основні проблеми, які на разі виникають у даному реформаційному процесі.

Ключові слова


внутрішній аудит; нормативне забезпечення; державний внутрішній фінансовий контроль

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Інформація про хід реформування ДВФК: Річні підсумки діяльності підрозділів внутрішнього аудиту та визначення перспектив розвитку внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту на наступні періоди. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/102423.

Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року» від 23.12.2009 №1601-р // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.

Нормативна база по фінансовому контролю у Туреччині [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.bumko.gov.tr.

Нормативна база по фінансовому контролю у Хорватії [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.mfin.hr.

Welcome to the world of PIFC, European Commission,2006 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет