ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ КОНТРОЛЮ

Віталій Чудовець

Анотація


В статті досліджено актуальні проблеми нормативного забезпечення окремих видів економічного контролю та запропоновано напрямки їх вирішення.

Ключові слова


контроль; види контролю; нормативне забезпечення; аудит; ревізія; судово-бухгалтерська експертиза; інвентаризація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. №3125-ХІІ[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.

Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.1994 р. №4038-ХІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

Закон України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 № 514-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз” від 03.11.1998 р. №705/3145. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98.

Постанова Державного комітету СРСР з матеріально-технічного постачання “Про затвердження Норм природного убутку нерудних будівельних матеріалів при зберіганні і перевезенні” від 15.06.1984 р. №72. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/?uid=1075.1.247&tit.

Постанова Державного комітету СРСР по статистиці “Про затвердження форм первинної облікової документації для підприємств і організацій” від 28.12.89 р. № 241. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN804.html#.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет