УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ

Тетяна Бурова, Ольга Волковицька

Анотація


В статті проведено дослідження основних завдань аудиту доходів за видами діяльності суб'єкта господарювання, виходячи з його організаційно-технологічних особливостей. Розроблені окремі моделі робочих документів аудитора, запропонована послідовність етапів перевірки доходів за видами діяльності суб'єктів господарювання.

Ключові слова


аудит доходів; послідовність; методика; робочий документ; види діяльності; підприємство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/z0860-99. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет