Пошук


 
Номер Назва
 
№ 2 (2020): ВИПУСК 2, 2020 Р. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРА В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ Анотація  PDF
Юлія Бездушна, В’ячеслав Микульський
 
№ 3-4 (2018): Випуск 3-4, 2018 р. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Світлана Головацька, Анастасія Курак
 
№ 1-2 (2018): Випуск 1-2, 2018 Р. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація  PDF
Рита Островерха
 
№ 1-2 (2018): Випуск 1-2, 2018 Р. КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ Анотація  PDF
Олеся Лемішовська
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО НП(С)БОДС Анотація  PDF
Олена Цятковська
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. РОЛЬ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ДОСЯГНЕННІ МЕТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Дар'я Трачова
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ: ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ОБЛІК, ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ Анотація  PDF
Ольга Пугаченко
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ПЕРВИННИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ КОМІСІЙНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація  PDF
Христина Кузьма
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ Анотація  PDF
Наталія Бучко
 
№ 3-4 (2017): Випуск 3-4, 2017 Р. НАУКОВИЙ АПАРАТ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕОРІЇ КОНТРОЛЮ Анотація  PDF
Михайло Пушкар
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація  PDF
Василь Царук
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОБЛІК ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація  PDF
Софія Кафка
 
№ 1-2 (2017): ВИПУСК 1-2, 2017 Р. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Андрій Сава, Микола Палюх, Ольга Завитій, Наталія Семенишена
 
№ 3 (2016): ВИПУСК 3, 2016Р. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У МІСЦЯХ ЗБЕРІГАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
Олена Рудницька
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ВИТРАТИ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Оксана Крочак
 
№ 2 (2014): ВИПУСК 2, 2014Р. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗАПАСІВ НА СКЛАДІ: ПЕРЕВАГИ АВТОМАТИЗАЦІЇ Анотація  PDF
Іван Ватуля, Ангеліна Корніяченко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ПЕРВИННА ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Анотація  PDF
Вікторія Новодворська, Вікторія Мандибура
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ПОЗИЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Анотація  PDF
Світлана Петренко
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ІНТЕГРОВАНІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Наталія Кащена, Ганна Чміль
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. ОБЛІКОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕСІВ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ РЕДУКЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ Анотація  PDF
Наталія Лобода
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Анотація  PDF
Світлана Дерев’янко
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. ОЦІНКА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ Анотація  PDF
Людмила Матвійчук
 
№ 4 (2015): ВИПУСК 4, 2015 Р. АТРИБУТИ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ Анотація  PDF
Ірина Боярко
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ 0ОПЕРАЦІЙ БАНКУ Анотація  PDF
Світлана Мендюх
 
№ 3 (2014): ВИПУСК 3, 2014Р. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Анотація  PDF
Василь Здреник
 
26 - 50 з 89 результатів << < 1 2 3 4 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо