ДЕТЕРМІНАНТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Орина Кайряк

Анотація


Актуальність. Необхідність удосконалення методики відображення витрат у фінансовій звітності, що допоможе бухгалтерам зорієнтуватися в лабіринтах нового обліку витрат, тобто формування виробничої собівартості, операційних, фінансових та інших витрат, втрат від участі в капіталі, а також витрат на надзвичайні події. Методи. В процесі науково-теоретичного дослідження було використано загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, формалізація, абстрагування та моделювання. Результати. Проаналізовано науково-методичні підходи, щодо визначення сутності витрат підприємства, виділено та систематизовано основні ознаки за якими здійснюється класифікація витрат, визначені переваги та недоліки нинішнього стану і запропоновані напрямки розвитку переваг із метою його вдосконалення. Досліджено сутність системи управління витратами, яка дозволяє приймати управлінські рішення, що спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємства. Перспективи. Наведені приклади і вказані особливості змісту окремих статей витрат, що допоможе бухгалтерам зорієнтуватися в лабіринтах нового обліку витрат, тобто формування виробничої собівартості, операційних, фінансових та інших витрат, втрат від участі в капіталі, а також витрат на надзвичайні події.

Ключові слова


облік витрат; теорії витрат; систематизація витрат; фінансова звітність; принципи формування витра

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міжнародний бухгалтерський облік. GAAP та IAS. Довідник бухгалтера від А до Я [Текст] / Под ред. Матвєєва В.М. – М.: “Справа і Сервіс”, 2011. – 192 с.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 Подання фінансової звітності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gow.ua/laws/show/929 _013 (дата звернення 05.05.2015). – Заголовок з екрана.

НП(с)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” : затв. наказом Мінфіну України від 07.02.2013 №73 та зареєстровано в міністерстві юстиції України від 28.02.2013 за № 336/22826.

Палій, В.Ф. Сучасний бухгалтерський облік [Текст] / В.Ф.Палій. – М. : Видавництво “Бухгалтерський облік”, 2007. - 792 с.

Пархоменко, В. М. Складання оновленої фінансової звітності за 2005 рік // Облік і фінанси АПК. – 2006. – №1. – С. 112-119.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “ Витрати “ : затв. наказом Мінфіну України від 31 грудня 1999 року № 318.

Самовчитель з бухобліку [Текст] / Под ред. С.І.Бакіна, Л.В.Злобіна, І.А.Ісаєвої, С.Г.Ісаєва. - М.: Бератор-Прес, 2006. – 325 с.

Шандова, Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства [Текст] / // Фінанси України. – 2003. – №7. – С.97-101.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет