ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ВІДПОВІДНО ДО НП(С)БОДС

Олена Цятковська

Анотація


Вступ. Сучасна модель системи бухгалтерського обліку установ сектору загального державного управління формується за схемами її модернізації, що визначено на законодавчому рівні. На даний час набув чинності новий план рахунків та національні стандарти положення бухгалтерського обліку в державному секторі, що суттєво змінило усталені методики обліку виконання кошторисів доходів і витрат бюджетних установ, інших господарських операцій відповідно до специфіки їх діяльності. Зазнала змін також економічна класифікація витрат, запроваджено поділ операцій на обмінні та необмінні відповідно до статистики державних фінансів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору. Зазначене призвело до значних змін у методиці обліку доходів та витрат, чим і обумовлена актуальність дослідження. Методи. Інформаційною базою досліджень слугувала створена автором база даних, зокрема, облікова документація щодо доходів і витрат та фінансова звітність 15 суб’єктів державного сектору. В якості джерела даних про стан нормативного регулювання обліку доходів і витрат суб’єктами державного сектору в Україні слугувала база даних «Законодавство України» Верховної ради України. Методика дослідження базується на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включав критичний аналіз фінансової звітності та кошториси підприємств державного сектору в Україні, а також аналіз нормативних документів українського законодавства, напрацювання вітчизняних науковців та практиків, а також нормативно-правові акти з питань організації, методики обліку доходів та витрат за обмінними та необмінними операціями. Результати. У дослідженні розглянуто теоретичні, організаційні та методичні аспекти обліку доходів та витрат за обмінними та необмінними операціями суб’єктами державного сектору. Обґрунтовано на напрацьовано головні особливості методології обліку доходів та витрат за новими правилами бюджетними установами. Перспективи подальших досліджень полягають в удосконаленні методики обліку доходів та витрат за обмінними та необмінними операціями бюджетними установами задля ефективного управління державними фінансами. 

Ключові слова


доходи, витрати, обмінні операції, необмінні операції, бюджетні установи, облік, суб’єкти державного сектору

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бухгалтерский облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами: у 2 т. ; за ред. Л.Г. Ловинської. Т. 1: Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко, С.В.Свірко та ін. Київ : ДННУ «Акад.фін.управління», 2013. 568 с.

Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 12.03.12 р. № 333. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12 (дата звернення 12.10.2017).

Ловінська Л. Г. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків. Фінанси України. 2016. № 1. С. 99-115.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи» : Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629 URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0089-11 (дата звернення 12.10.2017).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568 URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12 (дата звернення 13.10.2017).

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16/page (дата звернення 11.10.2017).

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.13 № 1203 URL: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=389725&cat_id=363499&ctime=138 7183247121 (дата звернення 19.10.2017).

Про затвердження порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 28.02.17 р. № 307. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17 (дата звернення 19.10.2017).

Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Київ : КНЕУ, 2004. 380 с.

Юнгман, Й. Бюджетный процесс как инструмент эффективного управления. Правительственная канцелярия. Стокгольм, 2005. 255 с.

Public sector accounting reforms in Ukraine. TCOP Workshop: Experiences with Designing and Implementing Public Sector Accounting Reforms. 2011. Available at: http://www.pempal.org/event/eventitem/read/41/88 (дата звернення 16.10.2017).
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2017.03.072

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет