ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК

Іван Чугунов, Світлана Олійник

Анотація


В статті розглянуте питання внутрішнього контролю розрахунків за податком на прибуток. Розглядаються функції та об'єкти контролю, джерела інформації. Наводяться суб'єкти та етапи внутрішнього контролю розрахунків за податком на прибуток.

Ключові слова


контроль; внутрішній контроль; податок на прибуток

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України [Електронний ресурс].–Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Кучер, С.В. Організація системи внутрішнього контролю розрахунків за податком на прибуток [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vchnu_ekon/2012_2_1/086-089.pdf. – Заголовок з екрана (дата звернення 4.04.2014 р.).

Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства [Текст]: [навчальний посібник ] / За ред. К.е.н., проф. М. Д. Корінька. – Фастів : «Поліфаст». 2006. – 440с.

Бутинець, Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології та практики [Текст] : монографія / Бутинець Т.А.. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 772 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет