АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Вікторія Адамовська, Данило Калініченко

Анотація


У статті розглянуто питання аналізу і контролю рівня якості продукції. Запропоновано комплексний показник загальної якості продукції гірничодобувних підприємств, що визначає частку вмісту нерегламентованих міжнародними стандартами домішок в загальному обсязі товарної залізної руди.

Ключові слова


контроль; якість; управління; стандарти якості; залізна руда; експорт

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


ДСТУ ISO 9001:2009 Система управління якістю. Вимоги. – На заміну ДСТУ ІSО 9000-2001. – К. : Держстандарт України, 2009. – 26 с.

Вакуленко, А.В. Управління якістю [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.В. Вакуленко. — К.: КНЕУ, 2004. — 167 с.

Герасимчук, В.Г. Економіка та організація виробництва [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с.

Клименко, Л. П. Метрологія, стандартизація та управління якістю [Текст] : навч. посібник. / Л.П. Клименко, Л.В. Пізінцалі, Н.І. Александровська, В.Д. Євдокимов. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 243 c.

Мороз, О. В. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах: монографія. / О. В. Мороз, Л. М. Ткачук. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 137 с.

Прокопенко, I.Ф. Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. пос. / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.

Руденко, Л. Міжнародний досвід управління якістю і його використання на підприємствах України [Текст] / Л. Руденко, В. Афанасенко // Схід: аналітично-інформаційний журнал. – 2010.-№ 4. – С. 64-68.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет