МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ ЩОДО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Олег Михайловський, Андрій Ніколашин

Анотація


У статті розглянуто питання отримання якісної інформації, щодо обліку грошових коштів, яка буде корисною для кінцевого споживача. А також порядок контролю за рухом такої інформації.

Ключові слова


рошові кошти; облік; контроль; користувачі інформації; рух грошових коштів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] / за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 672 с.

Голов, С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі [Текст] : практ. посіб. / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2001. – 839 с.

Сопко, В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : навч. посіб. / В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

Лютий, І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки [Текст] : монографія / І.О. Лютий – К.: Атіка, 2000. – 240 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – 14 від 16.07.99 р. // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 84. – С. 25–31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет