ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Вікторія Волошина

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність удосконалення процесу управління витратами на підприємствах харчової промисловості. Запропоновано узагальнену класифікацію витрат виробництва із врахуванням функцій управління витратами виробництва, розроблено модель управління витратами.

Ключові слова


управління; внутрішній контроль; витрати; калькуляція; класифікація; собівартість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бєлоусова, І. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції в промисловості [Текст] / І.Бєлоусова, М.Чумаченко // Інвестиції. – 2011. – №4. – С.3-10.

Дерій, В. Проблеми обліку витрат підприємства та перспективи їх вирішення в Україні [Текст] / В.Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №4. – С.7-11.

Мачулка, О. Облік та аналіз витрат: управлінський аспект [Текст] / О.Мачулка // Ефективна економіка. – 2013. – №10. – С.30-34.

Моссаковський, А. Концепція побудови управління витратами на підприємствах [Текст] / А.Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №6. – С.32-42.

Чумаченко, М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції [Текст] / І.Бєлоусова, М.Чумаченко // Економічний аналіз. – 2012. – №10. – С.3-7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет