ЧИ ІСНУЄ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВНУТРІШНІМ КОНТРОЛЕМ ТА МЕНЕДЖМЕНТОМ У ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Поддубна

Анотація


У статті розглянуто сутність та місце внутрішнього контролю в системі менеджменту торговельного підприємства. Наведено підходи науковців до розгляду даної проблематики. Описано взаємозв'язок між внутрішнім контролем та менеджментом. Обґрунтовано необхідність використання матеріалів внутрішнього контролю в управлінській діяльності.

Ключові слова


внутрішній контроль; менеджмент; процес управління; система прийняття рішень

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Удалов, Ф. Е. Основы менеджмента [Текст] : учебное пособие / Ф. Е. Удалов, О. Ф. Алёхина, О. С. Гапонова. – Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет, 2013. – 363 с.

Мельник, В. М. Ревизия и контроль [Текст] : учеб. пособие / В. М. Мельник, А. С. Пантелеев, А. Л. Звездин. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 520 с.

Блинова, У. Ю. Контроль в системе антикризисного менеджмента [Текст]

/ У. Ю. Блинова / Аудит и финансовый анализ. – 2005 – №1. – С. 146-161.

Серебрякова, Т. Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль [Текст] : монография / Т. Ю. Серебрякова. – М. ИНФА-М, 2010. – 111 с.

Данилевский, Ю. А. Государство и финансовый контроль [Текст] / Ю. А. Данилевский, Л. Н. Овсянников. – М. 2003.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет