СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Євгенія Ліндер

Анотація


Вступ. В умовах нестабільності фінансових ринків підвищується значимість вдосконалення інструментів оцінки ризиків на макро- і мікрорівні. Ефективним інструментом оцінки фінансової стійкості банківських установ є стрес-тести, які дозволяють оцінити необхідні фінансові резерви банків за умов негативних глобальних економічних сценаріїв, а також виявити «слабкі місця» фінансових установ та економіки країни в цілому. Методи. У статті проводився огляд методів стрес-тестування установ фінансового сектору Європи та світу. Результати. Для проведення стрес тесту необхідно вибрати набір «шокових» несуперечливих значень макроекономічних показників та оцінити фінансові коефіцієнти у результаті стрес-сценарію. У статті була розглянута структура стрес-тесту, а також досліджено основні методи побудови «шокових» сценаріїв та оцінок фінансових коефіцієнтів у результаті стрес-тестування. Серед таких методів було виділено структурні економетричні моделі, векторні методи авторегресії і статистичні підходи. Наведено основні методи та підходи до оцінки кредитного ризику за умов стрес-тесту, серед яких можна виділити моделі на основі логістичної функції, а також фактор- моделі. Перспективи. Для покращення достовірності результатів стрес-тесту необхідно включити у макроекономічну модель додаткові економічні зв’язки між глобальними фінансовими ринками. Стрес-тестування ще недостатньо поширене в Україні, тому адаптація відомих моделей до вітчизняних реалій є перспективним напрямком у вирішенні ключових проблеми аналізу фінансової стійкості банківських установ.


Ключові слова


стрес-тест; оцінка кредитного ризику; макроекономічні показники; негативні сценарії; макроекономічна модель

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Pesaran M., Schuermann, T., Treutler, B.­J., & Weiner, S. M. Macroeconomic Dynamics and Credit Risk: A Global Perspective. Journal of Money, Credit, and Banking. 2006. № 38(5). С. 1211–1261.

Jimenez G., Mencia J. Modelling the Distribution of Credit Losses with Observable and Latent Factors. Banco de Espana [Working Paper]. 2007. №. 0709.

Castren O., T. Fitzpatrick, and M. Sydow. Assessing Portfolio Credit Risk Changes in a Sample of EU Large and Complex Banking Groups in Reaction to Macroeconomic Shocks. Mimeo. 2008.

Van den End J. W. M. Hoeberichts, M. Tabbae. Modelling Scenario Analysis and Macro Stress­Testing. De Nederlandsche Bank [Working Paper]. 2006. № 119.

Jones M., Hilbers P., Slack G. Stress Testing Financial Systems: What to Do When the Governor Calls. IMF [Working Paper]. 2004. № 127.

Merton R. On the pricing of corporate debt: the risk structure of interest rates. J. Finance. 1974. № 29. C. 449–470.

Wilson T. Portfolio Credit Risk (I). International Journal of Central Banking. 2001. № 4 (3). C. 111–16.

Boss M. A Macroeconomic Credit Risk Model for Stress Testing the Austrian Credit Portfolio. Financial Stability Report (Oesterreichische Nationalbank) .2002. №4. C. 64–82.

Virolainen K. Macro stress­testing with a macroeconomic credit risk model for Finland. Discussion Papers, Bank of Finland. 2004. №18.

Jakubik P. Macroeconomic Environment and Credit Risk. Czech National Bank and the Institute of Economic Studies of Charles University. 2007.

Jakubik P., Schmieder C. Stress Testing Credit Risk: Comparison of the Czech Republic and Germany. Financial Stability Institute. 2008.

Kattai R. Credit risk model for the Estonian Banking Sector. Bank of Estonia Working Papers. 2010. № 1.

Гукова А.В., Аникина И.Д., Киров А.В. Финансовая устойчивость организации: модель оценки и прогнозирования. Финансы и бизнес. 2013. № 3. С. 46–53.

Штефан Л. Б. Сучасні методичні підходи до вдосконалення стрес­тестування банків. Економіка та держава. Економічна наука. 2015. № 4. С. 87­89

Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес­тестування в банках України. Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2009 р. № 460.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет