ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Ірина Щирба, Наталія Рябініна

Анотація


Вступ. Глобалізація економіки, всебічне поглиблення міжнародних відносин, виникнення та розвиток транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп тощо, обумовили необхідність гармонізації та стандартизації обліку на міжнародному рівні. Методи. В статті використані загальнонаукові методи аналізу та синтезу індукції і дедукції, сходження від абстрактного до конкретного, а також специфічні методи аналізу: групування, порівняння, взаємного вивчення господарських процесів та інші. Результати. Суспільно-еволюційні зміни, економіко-реформаторські перетворення, відсутність концепції подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні, криза сучасної облікової теорії спричинили проблему невідповідності теоретико-методологічного забезпечення розвитку бухгалтерського обліку суспільно-економічним реаліям. Національна економіка України перейшла в стан формування глобального інформаційного суспільства, який теорією бухгалтерського обліку не досліджувався. Перспективи. Виникли завдання, вирішення яких вимагає створення Концепції розвитку бухгалтерського обліку в Україні в умовах становлення глобального інформаційного суспільства як ідеології та державного документа на основі новітньої парадигми, формування якої зумовлено змінами в суспільстві.


Ключові слова


бухгалтерський облік; глобалізація; міжнародні стандарти фінансової звітності; положення (стандарт) бухгалтерського обліку; модель бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0892­99

Закон України «Про внесення змін зо Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», №3332­VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3332­17

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007­2015 роки», № 537­16. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537­16

Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_010

Указ Президента України «Про перехід до загальноприйнятої в міжнародній практиці системи обліку і статистики», № 303/92 від 23.05.1992 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/303/92

Постанова Кабінету Міністрів України «Державна програма переходу на міжнародну систему обліку і статистики», № 326 від 04.05.1993 року. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/326­93­%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів», №1706 від 28.10.1998 року. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706­98­%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні», №911­р від 24.10.2007 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911­2007­%D1%80


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет