ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ВІДТВОРЕННЯ ПОГОЛІВ’Я ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Валерій Колоша

Анотація


Вступ. Відтворення стада великої рогатої худоби є одним із найбільш трудомістких процесів у скотарстві, оскільки від цього процесу залежить продуктивність корів, ефективність селекційно-племінної роботи, тривалість та інтенсивність використання генетично цінних високопродуктивних тварин, якість одержуваної від них продукції та рентабельності її виробництва.

Методи. Під час проведення дослідження використано сучасні загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід, економіко-статистичний та порівняльний методи.

Результати. Встановлено, що пріоритетними напрямами підвищення економічної ефективності відтворювального процесу стада є: скорочення тривалості відтворювального циклу; оптимізації структури стада; зменшення кількості ялових корів для збільшення інтенсивності відбору телиць для ремонту й розширеного відтворення продуктивної худоби; інтенсифікація вирощування ремонтних (племінних) телиць; мінімізація витрат на вирощування молочних корів за рахунок раціонального використання виробничих ресурсів на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу; збільшення продуктивності молочної худоби для підвищення якості основних засобів нового покоління й фінансового забезпечення відтворювального процесу.

Перспективи. В повоєнний період відродження аграрної економіки, зокрема молочного скотарства постане завдання щодо нарощення поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) господарств корпоративного сектору аграрної економіки. В умовах обмеженості фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств основним напрямком нарощення поголів’я ВРХ буде система контрактації з господарствами населення по придбання теличок.


Ключові слова


сільськогосподарське підприємство; скотарство; відтворення; інтенсифікація; велика рогата худоба

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Генетические основы селекции животных. В. Л. Петухов, Л. К. Эрнст, И. И. Гудилини др. М.: Агропромиздат, 1989. 448с

Лівінський А. І. Сучасні питання відтворення молочного стада. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2014. Вип. 202. С. 339-344.

Зубченко В. В. Особливості організації відтворення молочного стада у сільськогосподарських підприємствах. Економіка та управління АПК. 2014. №2. С. 57-62.

Радько В. І., Свиноус І. В. Організаційно-економічні засади відтворення дійного стада в сільськогосподарських підприємствах України. Агросвіт. 2015. № 23. С. 13-16.

Скабаль, В. І. Індикатори та основні напрями розвитку галузей тваринництва регіонів України. Економічний аналіз. 2014. Том 17. №3. С. 70-75

Шиян Н. І. Інтенсифікація виробництва як чинник підвищення показників ефективності скотарства. Економіка та управління АПК. 2021. №1. С. 7-13.

Тимченко Л. О. Інтенсифікація спеціалізованого м’ясного скотарства в Україні. Вісник аграрної науки. 2015. № 4. С. 40-45.

Стельмащук А. М. Відтворення та інтенсифікація молочного скотарства в аграрних господарствах. Інноваційна економіка. 2014. №1. С. 32-38.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2022.03-04.058

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет