СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-БЕЗПЕКОВІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРНОГО УГРУПОВАННЯ В УМОВАХ COVID-19 НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ірина Гнатенко

Анотація


Вступ. Розбіжності у розумінні основних управлінських та інформаційно-безпекових підходів формування інноваційного кластерного угруповання МСП з великими промисловими підприємствами свідчать про неоднозначність способів вимірювання і оцінювання такої взаємодії та сфери її застосування, що в умовах Covid-19 на засадах сталості, децентралізації та євроінтеграції потребує подальшого дослідження. Методи. В статті використано історично-логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод інституціонального аналізу; метод системного аналізу; метод логічного аналізу і синтезу; метод графічного аналізу. Результати. Доведено, що кооперація виробничих МСП з великими промисловими підприємствами висуває до них певні вимоги. Перш, ніж намагатися кооперувати з великими промисловими підприємствами, виробниче МСП повинно мати чітке уявлення про стан своєї діяльності, власний потенціал та його використання, становище на ринку товарів і послуг відносно конкурентів. Тому в роботі розроблено процедуру діагностики стану діяльності виробничого МСП, провідним у якій є оцінювання його платоспроможності. Конкурентоспроможність виробничого МСП, його потенціал та стійкість оцінюються з використанням наявних способів. Виробничі МСП різняться за масштабом та видами діяльності, політикою її фінансування, ступенем інтегрованості в економіку регіону чи виробничий кластер, що зумовлює множинність напрямів їхньої підтримки діяльності. Перспективи. Ринкову підтримку виробничих МСП доцільно скеровувати на активізацію їхньої діяльності – допомогу в пошуку ринків збуту, замовників та ділових партнерів, використання механізмів адаптації підприємств з використанням всього спектру можливостей адміністративної підтримки. Кооперація виробничих МСП з великими промисловими підприємствами як різновид ділового партнерства може відбуватися не лише у традиційних формах, але й з використанням її найпоширеніших організаційно-економічних моделей – субпідряд, франчайзинг, лізинг та венчурний бізнес. Використання такого спектру організаційно-економічних моделей кооперації сприятиме задоволенню інтересів кожного з її учасників і зміцненню економіки регіону.


Ключові слова


сучасні управлінські та інформаційно-безпекові підходи; інноваційне кластерне угруповання; Covid-19; сталість; децентралізація; євроінтеграція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ареф’єв С. О. Концептуальний підхід формування адаптивного управління на підприємстві. Вісник КНУТД. Випуск 6. 2018. С. 372-376.

Гнатенко І. А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38-42.

Лояк Л. М. Роль інновацій у розвитку малого підприємництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 110-114.

Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129-135.

Fang L. Do clusters encourage innovation? A meta-analysis. J. Plan. Lit. 2015. Vol. 30. Issue 3. Р. 239-260.

Guo D., Guo Y. Government-subsidized R & D and firm innovation: evidence from China. Research Policy. 2016. № 45(6). Р. 1129-1144.

Kozhukhіvska R., Parubok N., Petrenko N., Podzihun S., Udovenko I. Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics. Investment Management and Financial Innovations. 2017. №14 (3). Р. 302-312.

Szczygielski К., Grabowski W., Pamukcu T. Does government support for private innovation matter? Firm-level evidence from two catching-up countries. Research Policy. 2017. №46 (1). Р. 219-237.

Zaenchkovsky A. Prospectsofnon-ferrous metallurgy enterprises participation in industrial clusters. Economic Annals-XXI. 2018. № 174(11-12). Р. 63-68.

Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol.42. No.4. P. 504-515.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет