ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ ВЕЛИЧИНОЮ ЕФЕКТУ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ СЕРЕД МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Олег Павловський

Анотація


Актуальність. У статті розкрито особливості механізму дії ефекту фінансового важеля серед підприємств металургійної галузі України, наведено фактори, що впливають на цей механізм, та визначена динаміка ефекту фінансового важеля у часі. Проблематика статті є актуальною, оскільки визначення оптимальної структури капіталу є одним з найважливіших фінансово- економічних завдань будь-якої компанії. Методи. На основі економічного й порівняльного аналізу фінансових показників підприємств автор приходить до висновку, що через використання фінансового важеля рентабельність власного капіталу українських металургійних підприємств має тенденцію до зниження. Результати. У ході аналізу підтверджено, що основним фактором, що впливає на ефект фінансового важеля, є перевищення валової рентабельності активів підприємства над ставкою позичкового відсотка. Таке перевищення є нехарактерним на даний момент для більшості металургійних підприємств України, а тому автор також підкреслює необхідність цього перевищення для досягнення бажаного ефекту від використання боргових коштів. Перспективи. Висновки цієї статті підтверджують висновки інших науковців у частині негативного взаємозв’язку між використанням боргових коштів та рентабельністю власного капіталу у сьогоднішніх умовах, проте у статті надані пояснення цього взаємозв’язку для металургійної галузі України

Ключові слова


ефект фінансового важеля; структура капіталу; фінансовий леверидж; фінанси металургійних підприємств України; рентабельність власного капіталу

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гaйдаєнко, О. М. Стратегічний аналіз [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Ольга Миколаївна Гaйдаєнко. –- Одеса : Атлант, 2010. – 324 с. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua//jspui/handle/123456789/482 (Дата звернення : 17.05.2015). – Назва з екрана.

Аналітичний огляд металургійного сектору від CSI Market [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://csimarket.com/Industry/Industry_Data.php?ind=108 (Дата звернення : 16.05.2015). – Назва з екрана.

Чередніченко, С. В. Прогнозування тенденцій світового ринку металопродукції та експортної діяльності металургійної галузі України [Текст] / С. В. Чередніченко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2014. – 1/7. – С. 1-6.

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/ (Дата звернення : 15.05.2015). – Назва з екрана.

Динаміка вартості кредитів за даними Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

Бичкова, Н. В. Оптимізація структури капіталу вітчизняних підприємств у контексті підвищення ефективності фінансової діяльності [Текст] / Н. В. Бичкова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – 1 (48). – С. 1-8.

Нікопольський завод феросплавів скоротив виробництво більше, ніж на третину – Інтерфакс Україна [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ux.ua/ru/issuer-m/51/22578/20140128-nikopolskiy-zavod-ferrosplavov.aspx (Дата звернення : 16.05.2015). – Назва з екрана.

Чому Україні не потрібний власний метал? – iPress.ua [Електронний ресурс] / Режим доступу http://ipress.ua/mainmedia/chomu_ukraini_ne_potriben_vlasnyy_metal_25197.html.

Український завод Абрамовича втратив мільярд гривень – finance.ua [Електронний ресурс] / Режим доступу http://news.finance.ua/ua/news/~/300618%3Cbr%3E.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет