ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ НА КОНКУРЕНТНУ БОРОТЬБУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Валерій Ільїн

Анотація


В статті розглянуто питання ролі маркетингу в конкурентній боротьбі в умовах глобалізації. Визначено основні функції маркетингової діяльності та їх вплив на загальну діяльність підприємства м'ясної галузі.

Ключові слова


конкурентоспроможність; маркетинг; функції маркетингу; глобалізація; маркетингова діяльність; підприємство; ринок

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Акулич, М. В. Анализ конкурентоспособности продукции в аспекте взаимоотношений с потребителями [Текст] / М.В. Акулич // Маркетинг . – 2003. –№ 6(73). – С. 106–112.

Гребнев, Е.Т. Анализ конкурентоспособности продукции [Текст] / Е.Т. Гребнев, Д.Т. Новиков, А.Н. Захаров // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – № 3 (29). – С. 136–141.

Дикань, В .Л. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств / В.Л. Дикань, Ю. Т. Боровик, О.М. Полякова. – Харків : УкрДАЗТ. – 2012. – С. 45-54.

Загоруйко, В.Л. Визначення конкурентоспроможності продукції [Текст] / В.Л. Загоруйко, І.М. Байдакова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/ekonomika/2009_7/R 3/Zagoruyko.pdf (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Іваненко, А.В. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності продукції [Текст] / А.В. Іваненко Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 38. – 2012. – С. 182–185.

Лепьохін, О.В. Конкурентоспроможність продукції як основа зниження собівартості продукції [Текст] / О.В. Лепьохін [Електронний ресурс]. — Режим доступу : URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_7_2/ Lelohin.pdf (дата звернення 10.12.2014р.). — Назва з екрана.

Лифиц, И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг [Текст] / И.М. Лифиц

// М.: Высшее образование. – Юрайт-Издат – 2009. – С. 40–56.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет