БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В КРАЇНАХ СВІТУ

Світлана Кучер

Анотація


В статті розглянуто особливості оподаткування прибутку суб'єктів господарювання окремих країн світу як представників різних макромоделей бухгалтерського обліку\ а також наведено особливості гармонізації фінансового та податкового обліку на рівні законодавства досліджуваних країн.

Ключові слова


прибуток до оподаткування; корпоративний податок; макромодель бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


PayingTaxesseriesbyPricewaterhouseCooper [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf.

Income Tax Act 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/3/contents.

Financial Reporting Standard 19 “Deferred Tax” [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/FRS %20191.pdf.

Körperschaftsteuergesetz (KStG) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gesetze-im-internet.de/kstg_1977/BJNR025990976.html.

ActeUniformesurlacomptabilitédesentreprises [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.droits-Afrique.com.

Code général des impôts [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/74-code-general-des-impots.

Pelnomokesčioįstatymasgruodžio 20, 2001, № IX-675 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l? p_id=157066.

AzərbaycanRespublikasının Vergi Məcəlləsi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.taxes.gov.az/rus/qanun/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет